Όρος στο γλωσσάριο:

Περιφερειακή σώρευση

Μορφή διαγώνιας σώρευσης, η οποία εφαρμόζεται μόνο στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) και λειτουργεί μεταξύ των μελών μιας περιφερειακής ομάδας δικαιούχων χωρών (π.χ. ASEAN).

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις