Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Glosārija termins:

Reģionālā kumulācija

Diagonālās kumulācijas forma, kas pastāv tikai saskaņā ar vispārējo preferenču sistēmu (VPS) un darbojas starp atbalsta saņēmēju valstu reģionālās grupas locekļiem (piemēram, ASEAN).

Saistītais saturs:

Izcelsmes noteikumi

Share this page:

Tiešās saites