Glosārija termins:

Reģionālā kumulācija

Diagonālās kumulācijas forma, kas pastāv tikai saskaņā ar vispārējo preferenču sistēmu (VPS) un darbojas starp atbalsta saņēmēju valstu reģionālās grupas locekļiem (piemēram, ASEAN).

Saistītais saturs:

Izcelsmes noteikumi

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites