Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Речник на термините:

Регионална кумулация

Форма на диагонална кумулация, която съществува само в рамките на общата система за преференции (ОСП) и функционира между членове на регионална група от държави бенефициери (напр. АСЕАН).

Свързано съдържание:

Правила за произход

Share this page:

Бързи връзки