Sõnastiku mõiste:

Päritolustaatuseta materjalide maksimaalne väärtus

Päritolureeglite nõue, mis on kehtestatud kaubanduslepingute ja WTO eeskirjadega ning millega kehtestatakse mitteeksportivast riigist pärit materjalide maksimaalne protsendimäär ja mida tuleb kasutada päritolustaatusega kaubas.

Seonduv sisu: 

Päritolueeskirjad;

Jagage seda lehte: