Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Sõnastiku mõiste:

Päritolustaatuseta materjalide maksimaalne väärtus

Päritolureeglite nõue, mis on kehtestatud kaubanduslepingute ja WTO eeskirjadega ning millega kehtestatakse mitteeksportivast riigist pärit materjalide maksimaalne protsendimäär ja mida tuleb kasutada päritolustaatusega kaubas.

Seonduv sisu: 

Päritolueeskirjad;

Jagage seda lehte:

Kiirlingid