Όρος στο γλωσσάριο:

Μέγιστη αξία μη καταγόμενων υλών

Οι κανόνες καταγωγής που καθορίζονται από τις εμπορικές συμφωνίες και τους κανόνες του ΠΟΕ, που καθορίζουν ένα μέγιστο ποσοστό υλών οι οποίες δεν είναι καταγωγής της χώρας εξαγωγής και του γάλακτος, πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός προϊόντος που χαρακτηρίζεται ως καταγωγής.

Σχετικό περιεχόμενο: 

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις