Glosārija termins:

Nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālā vērtība

Izcelsmes noteikumu prasība, kas noteikta tirdzniecības nolīgumos un PTO noteikumos, ar ko nosaka tādu materiālu maksimālo procentuālo daļu, kuru izcelsme nav eksportētājvalstī, un ce izmanto precē, kas uzskatāma par noteiktas izcelsmes materiālu.

Saistītais saturs: 

Izcelsmes noteikumi

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites