Termin ze słowniczka:

Maksymalna wartość materiałów niepochodzących

Reguły pochodzenia ustanowione na mocy umów handlowych i zasad WTO, określające maksymalny odsetek materiałów, które nie pochodzą z kraju wywozu i są wykorzystywane w ramach towaru, który kwalifikuje się jako pochodzący z kraju pochodzenia.

Powiązane treści: 

Reguły pochodzenia

Udostępnij tę stronę: