Sõnastiku mõiste:

Siduv päritoluinformatsioon

ELi liikmesriikide tolliasutuste väljastatud kirjalik teave konkreetse imporditava või eksporditava kauba soodus- või mittesooduspäritolu kohta.

Seonduv sisu: 

Siduv päritoluinformatsioon

Jagage seda lehte: