Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Pojem v slovníku:

Záväzné informácie o pôvode tovaru

Písomné informácie vydané vnútroštátnymi colnými orgánmi v krajinách EÚ o preferenčnom alebo nepreferenčnom pôvode konkrétneho tovaru, ktorý sa má doviezť alebo vyviezť.

Súvisiaci obsah: 

Záväzná informácia o pôvode tovaru

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy