Pojem v slovníku:

Záväzné informácie o pôvode tovaru

Písomné informácie vydané vnútroštátnymi colnými orgánmi v krajinách EÚ o preferenčnom alebo nepreferenčnom pôvode konkrétneho tovaru, ktorý sa má doviezť alebo vyviezť.

Súvisiaci obsah: 

Záväzná informácia o pôvode tovaru

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy