Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Glosārija termins:

Obligāta izcelsmes informācija

ES valstu muitas dienestu izdota rakstiska informācija par konkrētu importējamo vai eksportējamo preču preferenciālo vai nepreferenciālo izcelsmi.

Saistītais saturs: 

Saistoša izziņa par izcelsmi

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites