Termin ze słowniczka:

Wiążąca informacja o pochodzeniu

Informacje pisemne wydane przez krajowe organy celne w państwach UE na temat preferencyjnego lub niepreferencyjnego pochodzenia określonych towarów, które mają być przywiezione lub wywiezione.

Powiązane treści: 

Wiążąca informacja o pochodzeniu

Udostępnij tę stronę: