Речник на термините:

Обвързваща информация за произход

Писмена информация, издадена от националните митнически органи в страните от ЕС относно преференциалния или непреференциалния произход на стоките, предназначени за внос или износ.

Свързано съдържание: 

Обвързваща информация за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки