Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Обвързваща информация за произход

Писмена информация, издадена от националните митнически органи в страните от ЕС относно преференциалния или непреференциалния произход на стоките, предназначени за внос или износ.

Свързано съдържание: 

Обвързваща информация за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки