Όρος στο γλωσσάριο:

Δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής

Γραπτές πληροφορίες που εκδίδουν οι εθνικές τελωνειακές αρχές των χωρών της ΕΕ σχετικά με την προτιμησιακή ή μη προτιμησιακή καταγωγή συγκεκριμένων εμπορευμάτων που πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν.

Σχετικό περιεχόμενο: 

Δεσμευτικές πληροφορίες για την καταγωγή

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις