Sõnastiku mõiste:

Tootepõhised eeskirjad

Loetelu päritolustaatuseta materjalidega tehtavatest töödest või töötlemistoimingutest, mis annavad tootele päritolustaatuse (ja mille suhtes seetõttu kohaldatakse kõnealuse kauplemise sooduskorra kohast tariifset sooduskohtlemist). Need eeskirjad on osa iga sooduskaubanduse kokkuleppe päritolureegleid käsitlevast protokollist/peatükist.

Seonduv sisu:

Päritolueeskirjad;

Jagage seda lehte: