Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term fra ordlisten:

Produktspecifikke regler

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at produktet kan få oprindelsesstatus (og dermed opnå den toldpræferencebehandling, der gives i henhold til den pågældende præferencehandelsordning). Disse regler indgår i protokollen/kapitlet om oprindelsesregler i de enkelte præferencehandelsordninger.

Relateret indhold:

Oprindelsesregler

Share this page:

Genveje