Glosārija termins:

Noteikumi par konkrētiem ražojumiem

Apstrādes vai pārstrādes darbību saraksts, kas jāveic ar nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai ražojums iegūtu noteiktas izcelsmes statusu (un tādējādi tam piemēro preferenciālo tarifa režīmu, kas paredzēts saskaņā ar minēto preferenciālo tirdzniecības režīmu). Šie noteikumi ir daļa no protokola/nodaļas par izcelsmes noteikumiem katrā preferenciālās tirdzniecības režīmā.

Saistītais saturs:

Izcelsmes noteikumi

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites