Termin ze słowniczka:

Przepisy dotyczące poszczególnych produktów

Wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, które muszą zostać wykonane na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez produkt statusu pochodzenia (a zatem korzystają z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego w tej preferencyjnej umowie handlowej). Zasady te są częścią protokołu/rozdziału w sprawie reguł pochodzenia w każdej preferencyjnej umowie handlowej.

Powiązane treści:

Reguły pochodzenia

Udostępnij tę stronę: