Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Term i ordlistan:

Produktspecifika regler

En förteckning över bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att produkten ska få ursprungsstatus (och därmed omfattas av den förmånsbehandling i tullhänseende som föreskrivs i den förmånliga handelsordningen). Dessa bestämmelser är en del av protokollet/kapitlet om ursprungsregler i varje ordning för förmånshandel.

Relaterat innehåll:

Ursprungsregler

Share this page:

Genvägar