Term i ordlistan:

Produktspecifika regler

En förteckning över bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att produkten ska få ursprungsstatus (och därmed omfattas av den förmånsbehandling i tullhänseende som föreskrivs i den förmånliga handelsordningen). Dessa bestämmelser är en del av protokollet/kapitlet om ursprungsregler i varje ordning för förmånshandel.

Relaterat innehåll:

Ursprungsregler

Dela sidan:

Genvägar