Όρος στο γλωσσάριο:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πίνακας επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που πρέπει να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου το προϊόν να αποκτά τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος (και, συνεπώς, να επωφελείται από την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση που παρέχεται στο πλαίσιο της εν λόγω προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας). Οι κανόνες αυτοί αποτελούν μέρος του πρωτοκόλλου/του κεφαλαίου για τους κανόνες καταγωγής σε κάθε προτιμησιακή εμπορική ρύθμιση.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Τι σημαίνει «όρος πρόσβασης στην αγορά» για τις υπηρεσίες;
  10. Για ποιους όρους πρόσβασης στην αγορά μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;