Όρος στο γλωσσάριο:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πίνακας επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που πρέπει να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου το προϊόν να αποκτά τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος (και, συνεπώς, να επωφελείται από την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση που παρέχεται στο πλαίσιο της εν λόγω προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας). Οι κανόνες αυτοί αποτελούν μέρος του πρωτοκόλλου/του κεφαλαίου για τους κανόνες καταγωγής σε κάθε προτιμησιακή εμπορική ρύθμιση.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις