Dualgais chosanta

Má tá do chuideachta ag smaoineamh ar onnmhairiú, cuidíonn an roinn seo leat a fháil amach cé na dleachtanna iompórtála agus na costais eile a d’fhéadfadh a bheith ort. Ní chuirtear faisnéis atá sonrach ó thaobh an táirge ar fáil leis. Ar an ábhar sin, ba chóir duit an fheidhm cuardaigh táirge a úsáid.

Féadfar bearta coimirce a chur i bhfeidhm nuair a bhíonn tionscal faoi thionchar méadú gan choinne, géar agus tobann ar allmhairí. Is fíorannamh a úsáidtear na bearta sin agus ní úsáidtear iad ach amháin in imthosca an-sonrach. D’fhéadfadh srianta cainníochtúla ar allmhairí (cuótaí trádála) nó méaduithe ar dhleacht a bheith i gceist leis na bearta coimirce. Féadfaidh feidhm a bheith acu maidir le hallmhairiú uile an táirge i dtrácht ó gach comhpháirtí trádála nó ó earraí de thionscnamh sonrach.

Eolas faoi dhualgais choimirce an Aontais Eorpaigh

Eolas faoi na himscrúduithe cosanta ar fad atá curtha i gcrích agus ar siúl san Aontas Eorpach

Roinn an leathanach seo: