Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Téarma gluaise:

Rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Liosta de na hoibríochtaí oibrithe nó próiseála nach mór a dhéanamh ar ábhair neamhthionscnaimh chun stádas tionscnaimh a fháil don táirge (agus, dá bhrí sin, leas a bhaint as an gcóir fhabhrach taraife dá bhforáiltear faoin socrú trádála fabhraí sin). Is cuid iad na rialacha sin den Phrótacal/den Chaibidil maidir le rialacha tionscnaimh i ngach socrú trádála fabhrach.

Ábhar gaolmhar:

Rialacha maidir le tionscnamh

Share this page:

Naisc thapa