Version: 1.3.0.36 (2021-02-26 16:09)
Pojam iz pojmovnika:

Ad valorem carina

Carina koja se naplaćuje kao postotak vrijednosti usluga ili robe koja se uvozi, a ne na njihovu težinu ili broj jedinica.

Share this page:

Brze poveznice