Όρος στο γλωσσάριο:

Κατ’αξίαν δασμός

Δασμός που εισπράττεται ως ποσοστό της αξίας των υπηρεσιών ή των αγαθών που εισάγονται, και όχι στο βάρος τους ή στον αριθμό των μονάδων.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις