Termin ze słowniczka:

Cło ad valorem

Podatek nakładany jako procent wartości przywożonych usług lub towarów, a nie ich waga lub liczba jednostek.

Udostępnij tę stronę: