Glosārija termins:

Procentuālais nodoklis

Nodoklis, ko iekasē kā procentuālo daļu no importēto pakalpojumu vai preču vērtības, nevis no to svara vai vienību skaita.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites