Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Glosārija termins:

Procentuālais nodoklis

Nodoklis, ko iekasē kā procentuālo daļu no importēto pakalpojumu vai preču vērtības, nevis no to svara vai vienību skaita.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites