Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Речник на термините:

Ad valorem мито

Мито, налагано като процент от стойността на услугите или стоките, които се внасят, а не като процент от теглото или броя на единиците.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки