Речник на термините:

Ad valorem мито

Мито, налагано като процент от стойността на услугите или стоките, които се внасят, а не като процент от теглото или броя на единиците.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки