Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Речник на термините:

Ad valorem мито

Мито, налагано като процент от стойността на услугите или стоките, които се внасят, а не като процент от теглото или броя на единиците.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки