Akcizo mokesčiai

Ar jūsų įmonė parduoda prekes arba paslaugas? Šiame skyriuje rasite informacijos apie kai kuriuos mokesčius, kurie gali būti taikomi ES.

Apmokestinimo momentas

Akcizais apmokestinami produktai apmokestinami juos gaminant (vietoje ES) arba juos importuojant (iš ES nepriklausančių šalių).

Tačiau akcizas mokamas tik išleidžiant vartoti. Jei produktas importuojamas į ES šalį, bet vežamas į kitą ES šalį ir į ją tiekiamas, akcizai mokami toje ES šalyje, kurioje produktai galiausiai bus vartojami arba naudojami.

Už alkoholinius gėrimus sumokėti akcizai gali būti grąžinami, laikantis tam tikrų sąlygų ir konkrečiais atvejais, pavyzdžiui, kai prekės galiausiai eksportuojamos į ES nepriklausančias šalis.

Apmokestinami produktai ir tarifai

Alkoholis ir alkoholiniai gėrimai

Alus

Standartinė norma

Sumažinti tarifai

Akcizas gali būti grindžiamas alaus kiekiu ir alkoholio koncentracija, matuojama arba hL/Plato laipsniais, arba hL/alkoholiu:

 • 0,748 EUR už galutinio produkto hL/Plato laipsniai, arba
 • 1,87 EUR už hektolitrą galutinio produkto alkoholio.

ES šalys gali taikyti sumažintus tarifus alui, kurį pagamino nepriklausomos mažos alaus daryklos, kurių metinė produkcija neviršija 200 000 hL. Sumažinti tarifai negali būti nustatyti daugiau nei 50 % mažesni už standartinį nacionalinį akcizo tarifą. ES šalys taip pat gali taikyti sumažintus tarifus alui, kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 2,8 tūrio proc. Plato laipsnių skaičius rodo pirminio ekstrakto svorio procentą 100 gramų alaus, apskaičiuojamas pagal faktinį ekstraktą ir galutiniame produkte esantį alkoholį (mokesčių tikslais vienas Plato laipsnis teisiškai atitinka 0,4 % alkoholio).

Vynas
Standartinė norma Sumažinti tarifai

0,00 EUR/hl produkto, o tai reiškia, kad ES šalys vynui gali taikyti nulinį arba didesnį tarifą.

Jei ES šalys nėra nustačiusios nulinio standartinio tarifo, jos gali taikyti sumažintus akcizo tarifus bet kokios rūšies neputojančiam ir putojančiam vynui, kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 8,5 proc. tūrio.

Kiti nei vynas ir alus fermentuoti gėrimai
Standartinė norma Sumažinti tarifai

0,00 EUR/hl produkto, o tai reiškia, kad ES šalys gali taikyti nulinį arba didesnį tarifą.

Jei ES šalys nėra nustačiusios nulinio standartinio tarifo, jos gali taikyti sumažintus akcizo tarifus bet kokios rūšies kitiems neputojantiems ir putojantiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 8,5 proc. tūrio.

Tarpiniai produktai
Standartinė norma Sumažinti tarifai

45 EUR/hl produkto.

ES šalys tarpiniams produktams, kurių faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 15 % tūrio, gali taikyti vieną sumažintą akcizo tarifą. Sumažintas tarifas negali būti daugiau kaip 40 % mažesnis už standartinį nacionalinį akcizo tarifą ir negali būti mažesnis už standartinį nacionalinį tarifą, taikomą vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams.

Etilo alkoholis
Standartinė norma Sumažinti tarifai

550 EUR/l gryno alkoholio.

ES šalys gali taikyti sumažintus akcizo tarifus etilo alkoholiui, pagamintam mažose distiliavimo gamyklose, kuriose per metus pagaminama ne daugiau kaip 10 hL grynojo alkoholio. Sumažinti tarifai negali būti nustatyti daugiau nei 50 % mažesni už standartinį nacionalinį akcizo tarifą.

Apdoroto tabako <...>

Cigarečių

Cigaretėms taikomas ad valorem (proporcingas jų vertei) akcizas, apskaičiuotas pagal didžiausią mažmeninę pardavimo kainą (įskaitant muitus). Jiems taip pat taikomas specifinis akcizas, apskaičiuojamas už produkto vienetą.

Kiekviena ES šalis taiko mišrųjį minimalų akcizą (specifinį akcizą ir ad valorem muitą be PVM), kuris sudaro 60 % vidutinės svertinės mažmeninės išleistų vartoti cigarečių pardavimo kainos. Ji negali būti mažesnė kaip 90 EUR už 1000 cigarečių, neatsižvelgiant į vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą.

ES šalys, taikančios mišrųjį minimalų akcizą, kuris yra ne mažesnis kaip 115 EUR už 1000 cigarečių (pagal vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą), neprivalo laikytis 60 % minimalaus vartojimo reikalavimo.

Cigarai ir cigarilės

Cigarams ir cigarilėms taikomas 5 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius, arba 12 EUR už 1000 vienetų arba kilogramas akcizas.

Susmulkintas tabakas (skirtas cigaretėms sukti)

Mišrusis akcizas yra ne mažesnis kaip 48 % išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, skirto cigaretėms sukti, vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos arba 60 EUR už kilogramą.

Kitas rūkomasis tabakas

Mišrusis akcizas yra ne mažesnis kaip 20 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius, arba22 EUR už kilogramą.

Mineralinės alyvos

Benzinas

Švinas benzinas: 421 EUR už 1000 litrų.

Bešvinis benzinas: 359 EUR už 1000 litrų.

Gazolis

Naudojamas kaip propelentas: 330 EUR už 1000 litrų.

Naudojami kai kuriais pramonės ir komerciniais tikslais: 21 EUR už 1000 litrų.

Naudojami šildymui (tiek verslo, tiek ne verslo reikmėms): 21 EUR už 1000 litrų.

Skystosios naftos dujos (SND) ir metanas

Naudojamas kaip propelentas: 125 EUR už 1000 kg.

Naudojami kai kuriais pramonės ir komerciniais tikslais: 41 EUR už 1000 kg.

Naudojami šildymui (tiek verslo, tiek ne verslo reikmėms): 0 EUR už 1000 l.

Mazutas

Naudojami šildymui ir naudojimui verslo ir ne verslo tikslais: 15 EUR už 1000 kg.

Žibalas

Naudojamas kaip propelentas: 330 EUR už 1000 litrų.

Naudojami kai kuriais pramonės ir komerciniais tikslais: 21 EUR už 1000 litrų.

Naudojami šildymui (tiek verslo, tiek ne verslo reikmėms): 0 EUR už 1000 litrų.

Energiniai produktai ir elektros energija
Gamtinės dujos

Naudojamas kaip propelentas: 2,60 EUR už GJ viršutinį šilumingumą.

Naudojami kai kuriais pramonės ir komerciniais tikslais: 0,30 EUR už GJ

Naudojami šildymui

 • Naudojimas verslui: 0,15 EUR už GJ
 • Naudojimas ne verslo reikmėms: 0,30 EUR už GJ
Anglys ir koksas

Naudojimas verslui: 0,15 EUR už GJ viršutinį šilumingumą.

Naudojimas ne verslo reikmėms: 0,30 EUR už GJ

Elektra

Naudojimas verslui: 0,50 EUR už MWh.

Naudojimas ne verslo reikmėms: 1 EUR už MWh.

ES šalys gali nustatyti tik tokius mokesčių tarifus, kurie nėra mažesni už minimalius apmokestinimo lygius, nustatytus ES direktyvose.

Tarybos direktyvoje 2003/96/EB nustatyti minimalūs energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimo lygiai. Tačiau kai kuriose ES šalyse joje numatyti pereinamieji laikotarpiai, per kuriuos reikalaujama laipsniškai mažinti atotrūkį. Minimalūs apmokestinimo lygiai aprašyti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Sustabdymo tvarka

Dėl laisvo prekių judėjimo Europos bendrojoje rinkoje ES šalims reikia kontrolės mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad kilnojamosios prekės būtų apmokestinamos mokesčiais ir muitais galutinėje paskirties vietoje.

Šioms prekėms paprastai taikoma sąlyginio neapmokestinimo procedūra, o tai reiškia, kad prekės gali būti siunčiamos iš vienos ES šalies į kitą prieš joms nustatant mokesčius, jei muitai galiausiai sumokami paskirties vietoje.

Prekybininkai, kurie veža produktus pagal sąlyginio neapmokestinimo tvarką, privalo informuoti ES šalių mokesčių institucijas apie galutinę savo tiekiamų prekių paskirties vietą, naudodami administracinį arba komercinį lydimąjį dokumentą:

 • informacija, nurodyta lydimojo dokumento egzemplioriuose, taip pat gali būti perduodama kompiuterinėmis priemonėmis.
 • vidaus tranzito dokumentai ir TIR arba ATA konvencijos dokumentai taip pat gali būti naudojami kaip lydimasis dokumentas akcizų tikslais.
 • turi būti pateikta garantija, skirta su prekių judėjimu susijusiai rizikai padengti.
 • jei taikant sąlyginio neapmokestinimo tvarką akcizais apmokestinami produktai dažnai ir reguliariai gabenami, ES šalys gali leisti sutrumpinti formalumų užbaigimo procedūras.

Akcizai ES šalyse

Akcizai ES lygmeniu buvo suderinti Tarybos direktyva 2008/118/EB (OL L 9, 2009 1 14) ir įvairiomis direktyvomis, reglamentuojančiomis akcizus konkretiems produktams. Vis dėlto kai kurios konkrečioms šalims skirtos taisyklės vis dar gali būti taikomos.

Su konkrečia šalimi susijusios informacijos ieškokite Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato duomenų bazėje.

ES direktyvos dėl akcizų netaikomos šiose teritorijose:

 • Vokietija: Helgolando sala ir Biuzingeno teritorija
 • Italija: Livigno, Campione d’Italia ir Italijos Lugano ežero vandenys
 • Ispanija: Seuta ir Melilija
 • Graikija: Atono kalnas
 • Austrija: Jungholz ir Mittelberg
 • Danija: Grenlandija ir Farerų salos
 • Suomija: Alandų salos

Speciali akcizų tvarka taikoma šiose teritorijose:

 • Ispanija: Kanarų salos
 • Prancūzija: Korsika ir užjūrio departamentai
 • Portugalija: Azorų salos ir Madeira

Austrija

 

Belgija

 

Bulgarija

 

Kroatija

 

Kipras

 

Čekija

 

Danija

 

Estija

 

Suomija

 

Prancūzija

 

Vokietija

 

Graikija

 

Vengrija

 

Airija

 

Italija

 

Latvija

 

Lietuva

 

Liuksemburgas

 

Malta

 

Nyderlandai

 

Lenkija

 

Rumunija

 

Slovakijos Respublika

 

Slovėnija

 

Ispanija

 

Švedija

 
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos