Trošarine

Ali vaše podjetje prodaja blago ali storitve? V tem razdelku boste našli informacije o nekaterih davkih, ki se lahko uporabljajo v EU.

Obdavčljivi dogodek

Za obdavčljive izdelke je treba plačati trošarino ob njihovi proizvodnji (ne glede na to, kje v EU) ali ob uvozu (iz držav, ki niso članice EU).

Vendar se trošarina plača šele ob sprostitvi v porabo. Če se izdelek uvaža v državo EU, vendar se prevaža in dobavlja v drugo državo EU, je treba trošarino plačati v državi EU, v kateri bodo izdelki nazadnje porabljeni ali uporabljeni.

Trošarine, plačane za alkoholne pijače, se lahko zahtevajo nazaj pod določenimi pogoji in v posebnih primerih, na primer kadar se blago na koncu izvozi v države, ki niso članice EU.

Obdavčljivi proizvodi in stopnje

Alkohol in alkoholne pijače

Pivo

Standardna stopnja

Nižje stopnje

Trošarina lahko temelji na količini in vsebnosti alkohola piva, izmerjenih bodisi na hL/stopinje Plato bodisi na hL/alkoholu glede na:

 • 0,748 EUR na hl/stopnjo Plato končnega izdelka ali
 • 1,87 EUR na hektoliter/stopnja alkohola končnega proizvoda.

Države EU lahko uporabijo nižje stopnje za pivo, ki ga varijo neodvisne male pivovarne, katerih letna proizvodnja ne presega 200 000 hl. Nižje stopnje ne smejo biti več kot 50 % nižje od standardne nacionalne trošarinske stopnje. Države EU lahko uporabijo tudi nižje stopnje za pivo z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 2,8 vol. %. Število stopenj Plato meri masni delež izvirnega ekstrakta na 100 gramov piva, izračunamo iz dejanskega ekstrakta in alkohola v končnem izdelku (za davčne namene je stopnja Plato po zakonu enaka 0,4 % alkoholu).

Vino
Standardna stopnja Nižje stopnje

0,00 EUR/hl proizvoda, kar pomeni, da lahko države EU za vino uporabljajo ničelno ali višjo stopnjo.

Če države EU niso določile ničelne splošne stopnje, lahko uporabijo nižje trošarinske stopnje za katero koli vrsto mirnega in penečega vina z volumenskim deležem dejanskega alkohola, ki ne presega 8,5 vol. %.

Fermentirane pijače, razen vina in piva
Standardna stopnja Nižje stopnje

0,00 EUR/hl proizvoda, kar pomeni, da lahko države EU uporabljajo ničelno stopnjo ali višjo stopnjo.

Če države EU niso določile ničelne splošne stopnje, lahko uporabijo nižje trošarinske stopnje za katero koli vrsto drugih mirnih in penečih fermentiranih pijač z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 8,5 vol. %.

Vmesni proizvodi
Standardna stopnja Nižje stopnje

45 EUR/hl proizvoda.

Države EU lahko uporabljajo enotno znižano trošarinsko stopnjo za vmesne izdelke, katerih dejanski volumenski delež alkohola ne presega 15 vol. %. Ta stopnja ne sme biti več kot 40 % nižja od standardne nacionalne trošarinske stopnje in ne sme biti nižja od standardne nacionalne stopnje, ki se uporablja za vino in druge fermentirane pijače.

Etilni alkohol
Standardna stopnja Nižje stopnje

550 EUR/hl čistega alkohola.

Države EU lahko uporabljajo nižje trošarinske stopnje za etilni alkohol, proizveden v majhnih žganjarnah, katerih letna proizvodnja čistega alkohola ne presega 10 hl. Nižje stopnje ne smejo biti več kot 50 % nižje od standardne nacionalne trošarinske stopnje.

Predelani tobak

Cigarete

Cigarete so predmet trošarine ad valorem (sorazmerne z njeno vrednostjo), izračunane na podlagi najvišje drobnoprodajne cene (vključno s carinami). Zanje velja tudi posebna trošarina, izračunana na enoto izdelka.

Vsaka država EU uporablja najnižjo skupno trošarino (specifično trošarino plus trošarino ad valorem brez DDV), ki znaša 60 % ponderirane povprečne maloprodajne cene cigaret, sproščenih v porabo. Ne sme biti nižja od 90 EUR za 1000 cigaret, ne glede na ponderirano povprečno maloprodajno ceno.

Državam EU, ki obračunavajo skupno najnižjo trošarino v višini najmanj 115 EUR za 1000 cigaret (od ponderirane povprečne maloprodajne cene), ni treba izpolnjevati zahteve glede najnižje stopnje uporabe 60 %.

Cigare in cigarilosi

Cigare in cigarilosi se obdavčijo s trošarino v višini 5 % drobnoprodajne cene, ki vključuje vse davke, ali 12 EUR za 1000 kosov ali za kilogram.

Drobno rezan tobak (za zvijanje cigaret)

Skupna trošarina znaša najmanj 48 % ponderirane povprečne maloprodajne cene drobno rezanega tobaka za kajenje, namenjenega za zvijanje cigaret, sproščenega v porabo, ali 60 EUR za kilogram.

Drug tobak za kajenje

Skupna trošarina znaša najmanj 20 % drobnoprodajne cene, ki vključuje vse davke, ali 22 EUR na kilogram.

Mineralna olja

Bencin

Osvinčeni bencin: 421 EUR na 1000 litrov.

Neosvinčeni bencin: 359 EUR na 1000 litrov.

Plinsko olje

Uporablja se kot pogonsko gorivo: 330 EUR na 1000 litrov.

Uporablja se za nekatere industrijske in komercialne namene: 21 EUR na 1000 litrov.

Uporaba za ogrevanje (poslovna in neposlovna raba): 21 EUR na 1000 litrov.

Utekočinjeni naftni plin (UNP) in metan

Uporablja se kot pogonsko gorivo: 125 EUR na 1000 kg.

Uporablja se za nekatere industrijske in komercialne namene: 41 EUR na 1000 kg.

Uporaba za ogrevanje (poslovna in neposlovna raba): 0 EUR na 1 000 L.

Težko gorivno olje

Uporaba za ogrevanje ter za poslovne in neposlovne namene: 15 EUR na 1000 kg.

Kerozini

Uporablja se kot pogonsko gorivo: 330 EUR na 1000 litrov.

Uporablja se za nekatere industrijske in komercialne namene: 21 EUR na 1000 litrov.

Uporaba za ogrevanje (poslovna in neposlovna raba): 0 EUR na 1000 litrov.

Energenti in električna energija
Zemeljski plin

Uporablja se kot pogonsko gorivo: 2,60 EUR na GJ bruto kalorično vrednost.

Uporablja se za nekatere industrijske in komercialne namene: 0,30 EUR na GJ

Ki se uporabljajo za ogrevanje

 • Poslovna uporaba: 0,15 EUR na GJ
 • Neposlovna uporaba: 0,30 EUR na GJ
Premog in koks

Poslovna uporaba: 0,15 EUR na GJ bruto kalorično vrednost.

Neposlovna uporaba: 0,30 EUR na GJ

Električna energija

Poslovna uporaba: 0,50 EUR na MWh.

Neposlovna uporaba: 1 EUR na MWh.

Države EU lahko določijo le davčne stopnje, ki niso nižje od najnižjih ravni obdavčitve, določenih v direktivah EU.

Za energente in električno energijo Direktiva Sveta 2003/96/ES določa najnižje ravni obdavčitve. Vendar pa nekaterim državam EU omogoča prehodna obdobja, v katerih morajo postopoma zmanjšati svoj razkorak. Najnižje ravni obdavčitve so opisane v zgornji preglednici.

Odložilni postopki

Zaradi prostega pretoka blaga na evropskem enotnem trgu države EU potrebujejo nadzorni mehanizem za zagotovitev, da se premično blago obračuna za davke in dajatve v namembnem kraju.

To blago je običajno dano v odložni postopek, kar pomeni, da se blago lahko odpremi iz ene države EU v drugo, preden se zanj obračunajo davki, pod pogojem, da se dajatve na koncu plačajo v namembnem kraju.

Trgovci, ki prevažajo proizvode pod režimom odloga plačila trošarine, morajo davčne organe v državah EU obvestiti o končnem namembnem kraju njihove dobave, in sicer z administrativnim ali komercialnim spremnim dokumentom:

 • informacije, ki so navedene na kopijah spremnega dokumenta, se lahko pošljejo tudi z računalniškimi sredstvi.
 • kot spremni dokument za trošarinske namene se lahko uporabijo tudi notranji tranzitni dokumenti in dokumenti iz Konvencije TIR ali ATA.
 • predložiti je treba zavarovanje za kritje tveganj, povezanih s pretokom blaga.
 • v primeru pogostih in rednih gibanj trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine lahko države članice EU dovolijo zmanjšanje postopkov za odpust dolgov.

Trošarine v državah EU

Trošarine so bile na ravni EU usklajene z Direktivo Sveta 2008/118/ES (UL L 91, 14.11.2009) in različnimi direktivami o trošarinah za določene izdelke. Kljub temu se lahko še vedno uporabljajo nekatera pravila za posamezne države.

Informacije, specifične za posamezne države, so na voljo v podatkovni zbirki GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Direktive EU o trošarinah se ne uporabljajo na naslednjih ozemljih:

 • Nemčija: otok Helgoland in ozemlje Büsingen
 • Italija: Livigno, Campione d’Italia in italijanske vode Luganskega jezera
 • Španija: Ceuta in Melilla
 • Grčija: Gora Atos
 • Avstrija: Jungholz in Mittelberg
 • Danska: Grenlandija in Ferski otoki
 • Finska: Alandski otoki

Posebna ureditev za trošarine se uporablja na naslednjih ozemljih:

 • Španija: Kanarski otoki
 • Francija: Korzika in čezmorski departmaji
 • Portugalska: Azori in Madeira

Avstrija

 

Belgija

 

Bolgarija

 

Hrvaška

 

Ciper

 

Češka

 

Danska

 

Estonija

 

Finska

 

Francija

 

Nemčija

 

Grčija

 

Madžarska

 

Irska

 

Italija

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Malta

 

Nizozemska

 

Poljska

 

Romunija

 

Slovaška republika

 

Slovenija

 

Španija

 

Švedska

 
Deli to stran:

Hitre povezave