Trošarine

Ali vaše podjetje prodaja blago ali storitve? Ta oddelek vam pomaga razumeti nekatere davke, ki se lahko uporabljajo v EU.

Obdavčljivi dogodek

Obdavčljivi izdelki so obdavčeni s trošarino ob njihovi proizvodnji (kjer v EU) ali ob uvozu (iz držav, ki niso članice EU).

Vendar se trošarina plača šele ob sprostitvi v porabo. Če je izdelek uvožen v državo EU, vendar prepeljan v drugo državo EU in dobavljen vanjo, se trošarina plača v državi EU, v kateri bodo proizvodi na koncu porabljeni ali uporabljeni.

Trošarine, plačane za alkoholne pijače, se lahko zahtevajo nazaj pod določenimi pogoji in v posebnih primerih, kot je končni izvoz blaga v države, ki niso članice EU.

Obdavčljivi proizvodi in stopnje

Alkohol in alkoholne pijače

Pivo

Splošna stopnja

Nižje stopnje

Trošarina lahko temelji na količini in vsebnosti alkohola v pivu, izmerjeni na hektoliter Plato ali na volumskem deležu hL/alkohol:

 • 0,748 EUR na hektoliter/stopnjo Plato končnega zdravila ali
 • 1,87 EUR na hektoliter/stopnjo alkohola v končnem izdelku.

Države EU lahko uporabljajo nižje stopnje za pivo, ki ga varijo neodvisne male pivovarne, katerih letna proizvodnja ne presega 200,000 hektolitrov. Nižje stopnje ne smejo biti več kot 50 % nižje od standardne nacionalne trošarinske stopnje. Države EU lahko uporabljajo tudi nižje stopnje za pivo z volumenskim deležem dejanskega alkohola, ki ne presega 2,8 vol. %. Število stopenj Plato meri utežni odstotek izvirnega ekstrakta na 100 gramov piva, izračuna se iz dejanskega ekstrakta in alkohola, ki ga vsebuje končni proizvod (za davčne namene je ena stopnja Plato pravno enakovredna 0,4 % alkohola).

Vino
Splošna stopnja Nižje stopnje

0,00 EUR/hl proizvoda, kar pomeni, da lahko države EU za vino uporabljajo ničelno stopnjo ali višjo stopnjo.

Če države EU niso določile ničelne splošne stopnje, lahko uporabijo nižje trošarinske stopnje za katero koli vrsto mirnega in penečega vina z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 8,5 vol. %.

Fermentirane pijače, razen vina in piva
Splošna stopnja Nižje stopnje

0,00 EUR/hl proizvoda, kar pomeni, da lahko države EU uporabljajo ničelno stopnjo ali višjo stopnjo.

Če države EU niso določile ničelne splošne stopnje, lahko uporabijo nižje trošarinske stopnje za vse druge mirne in peneče fermentirane pijače z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 8,5 vol. %.

Vmesni izdelki
Splošna stopnja Nižje stopnje

45 EUR/hl izdelka.

Države EU lahko uporabljajo enotno znižano trošarinsko stopnjo za vmesne proizvode z volumenskim deležem dejanskega alkohola, ki ne presega 15 vol. %. U znižana stopnja ne sme biti za več kot 40 % nižja od standardne nacionalne trošarinske stopnje in ne sme biti nižja od standardne nacionalne stopnje, ki se uporablja za vino in druge fermentirane pijače.

Etilni alkohol
Splošna stopnja Nižje stopnje

550 EUR/hl čistega alkohola.

Države EU lahko uporabljajo nižje trošarinske stopnje za etilni alkohol, proizveden v malih žganjarnah, katerih letna proizvodnja čistega alkohola ne presega 10 hL. Nižje stopnje ne smejo biti več kot 50 % nižje od standardne nacionalne trošarinske stopnje.

Predelani tobak

Cigarete

Cigarete so predmet trošarine ad valorem (sorazmerno z njeno vrednostjo), izračunane na podlagi najvišje drobnoprodajne cene (vključno s carinami). Zanje velja tudi posebna trošarina, izračunana na enoto izdelka.

Vsaka država EU uporablja skupno najnižjo trošarino (specifično trošarino in trošarino ad valorem brez DDV), katere učinek je določen na 60 % ponderirane povprečne maloprodajne cene cigaret, sproščenih v porabo. Ne sme biti nižja od 90 EUR za 1000 cigaret, ne glede na tehtano povprečno maloprodajno ceno.

Državam EU, ki obračunavajo najnižjo skupno trošarino v višini najmanj 115 EUR za 1000 cigaret (od ponderirane povprečne maloprodajne cene), ni treba izpolnjevati zahteve po 60-odstotni minimalni stopnji pojavnosti cigaret.

Cigare in cigarilosi

Cigare in cigarilosi so predmet trošarine v višini 5 % maloprodajne cene, ki vključuje vse davke, ali 12 EUR na 1000 kosov ali na kilogram.

Drobno rezan tobak (namenjen za zvijanje cigaret)

Skupna trošarina znaša najmanj 48 % ponderirane povprečne maloprodajne cene drobno rezanega tobaka za kajenje, namenjenega za zvijanje cigaret, sproščenega v porabo, ali 60 EUR za kilogram.

Drugi tobak za kajenje

Skupna trošarina znaša najmanj 20 % drobnoprodajne cene, ki vključuje vse davke, ali 22 EUR za kilogram.

Mineralna olja

Bencin

Osvinčeni bencin: 421 EUR na 1000 litrov.

Neosvinčeni Petrol: 359 EUR na 1000 litrov.

Plinsko olje

Ki se uporablja kot pogonsko sredstvo: 330 EUR na 1000 litrov.

Uporablja se za nekatere industrijske in komercialne namene: 21 EUR na 1000 litrov.

Ki se uporablja za ogrevanje (tako za poslovne kot za neposlovne namene): 21 EUR na 1000 litrov.

Tekoči naftni plin (UNP) in metan

Ki se uporablja kot pogonsko sredstvo: 125 EUR na 1 000 kg.

Uporablja se za nekatere industrijske in komercialne namene: 41 EUR na 1 000 kg.

Ki se uporablja za ogrevanje (tako za poslovne kot za neposlovne namene): 0 EUR na 1 000 l.

Težko kurilno olje

Za ogrevanje ter poslovno in neposlovno rabo: 15 EUR na 1 000 kg.

Kerozin

Ki se uporablja kot pogonsko sredstvo: 330 EUR na 1000 litrov.

Uporablja se za nekatere industrijske in komercialne namene: 21 EUR na 1000 litrov.

Ki se uporablja za ogrevanje (tako za poslovne kot za neposlovne namene): 0 EUR na 1000 litrov.

Energenti in električna energija
Zemeljski plin

Ki se uporablja kot pogonsko sredstvo: 2,60 EUR na GJ bruto kalorične vrednosti.

Uporablja se za nekatere industrijske in komercialne namene: 0,30 EUR na GJ

Ki se uporablja za ogrevanje

 • Poslovna uporaba: 0,15 EUR na GJ
 • Neposlovna uporaba: 0,30 EUR na GJ
Premog in koks

Poslovna uporaba: 0,15 EUR na GJ bruto kalorične vrednosti.

Neposlovna uporaba: 0,30 EUR na GJ

Električno energijo

Poslovna uporaba: 0,50 EUR na MWh.

Neposlovna uporaba: 1 EUR na MWh.

Države EU lahko določijo le davčne stopnje, ki niso nižje od najnižjih ravni obdavčitve, določenih v direktivah EU.

Za energente in električno energijo Direktiva Sveta 2003/96/ES določa najnižje ravni obdavčitve. Vendar pa nekaterim državam EU omogoča prehodna obdobja, v katerih morajo postopoma zmanjšati svojo vrzel. Najnižje ravni obdavčitve so opisane v zgornji preglednici.

Odložni ukrepi

Zaradi prostega pretoka blaga na evropskem enotnem trgu države EU potrebujejo nadzorni mehanizem za zagotovitev, da se premičnine zaračunajo za davke in dajatve v končnem namembnem kraju.

To blago je običajno dano v odložni postopek, kar pomeni, da se blago lahko odpošlje iz ene države EU v drugo, preden se zanj obračunajo davki, pod pogojem, da se dajatve na koncu plačajo v namembnem kraju.

Trgovci, ki prevažajo proizvode v okviru odložne ureditve, morajo davčne organe v državah EU obvestiti o končnem namembnem kraju svojih dobav z uporabo spremnega administrativnega ali trgovinskega dokumenta:

 • informacije, ki so navedene na kopijah spremnega dokumenta, se lahko posredujejo tudi elektronsko.
 • dokumenti za notranji tranzit in dokumenti iz Konvencije TIR ali ATA se lahko uporabljajo tudi kot spremni dokument za trošarinske namene.
 • za kritje tveganj, povezanih s pretokom blaga, je treba položiti zavarovanje.
 • v primeru pogostega in rednega gibanja trošarinskih izdelkov pod odložnim režimom lahko države EU dovolijo zmanjšanje postopkov za zaključek postopka.

Trošarine v državah EU

Trošarine so bile na ravni EU usklajene z Direktivo Sveta 2008/118/ES (UL L 9, 14.1.2009) in različnimi direktivami, ki zajemajo trošarine za določene izdelke. Kljub temu se lahko še vedno uporabljajo nekatera pravila za posamezne države. 

Informacije za posamezne države so na voljo v podatkovni zbirki GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Direktive EU o trošarinah se ne uporabljajo na naslednjih ozemljih:

 • Nemčija: otok Helgoland in ozemlje Büsingen
 • Italija: Livigno, Campione d’Italia in italijanske vode Luganskega jezera
 • Španija: Ceuta in Melilla
 • Grčija: Količina Athos
 • Avstrija: Jungholz in Mittelberg
 • Danska: Grenlandija in Ferski otoki
 • Finska: Alandski otoki

Posebni režim za trošarine se uporablja na naslednjih ozemljih:

 • Španija: Kanarski otoki
 • Francija: Korzika in čezmorski departmaji
 • Portugalska: Azori in Madeira

Avstrija

 

Belgija

 

Bolgarija

 

Hrvaška

 

Ciper

 

Češka republika

 

Danska

 

Estonija

 

Finska

 

Francija

 

Nemčija

 

Grčija

 

Madžarska

 

Irska

 

Italija

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Malta

 

Nizozemska

 

Poljska

 

Portugalska

 

Romunija

 

Slovaška republika

 

Slovenija

 

Španija

 

Švedska

 
Deli to stran:

Hitre povezave