Trošarine

Prodaje li vaše poduzeće robu ili usluge? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju nekih poreza koji se mogu primjenjivati u EU-u.

Oporezivi događaj

Oporezivi proizvodi podliježu trošarini pri njihovoj proizvodnji (u EU-u) ili pri uvozu (iz zemalja koje nisu članice EU-a).

Međutim, trošarina se plaća tek nakon puštanja u potrošnju. Ako je proizvod uvezen u državu članicu EU-a, ali se prevozi u drugu državu članicu EU-a i isporučuje u nju, trošarine se plaćaju u državi članici u kojoj će se proizvodi u konačnici potrošiti ili upotrijebiti.

Trošarine plaćene na alkoholna pića mogu se zatražiti, pod određenim uvjetima i u posebnim slučajevima, primjerice kada se roba konačno izvozi u zemlje izvan EU-a.

Oporezivi proizvodi i stope

Alkohol i alkoholna pića

Pivo

Standardna stopa

Snižene stope

Trošarina se može temeljiti na količini i volumnom udjelu alkohola piva, mjereno na hL/stupanj Platoa ili na hL/alkohol po volumenu:

 • 0,748 EUR po hL/stupanj Platoa gotovog proizvoda, ili
 • 1,87 EUR po stupnjevima alkohola gotovog proizvoda.

Države članice EU-a mogu primjenjivati snižene stope na pivo koje proizvode samostalne male pivovare čija godišnja proizvodnja ne prelazi 200 000 hL. Snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope trošarine. Države članice EU-a također mogu primjenjivati snižene stope za pivo čija stvarna alkoholna jakost po volumenu ne prelazi 2,8 % vol. Broj stupnjeva Platoa mjeri postotak težine izvornog ekstrakta na 100 grama piva, izračunava se iz stvarnog ekstrakta i alkohola sadržanog u gotovom proizvodu (za porezne svrhe jedan stupanj Platoa zakonski je jednak 0,4 % alkohola).

Vino
Standardna stopa Snižene stope

0,00 EUR/hL proizvoda, što znači da države članice EU-a mogu primjenjivati nultu stopu ili višu stopu na vino.

Ako države članice EU-a nisu utvrdile nultu stopu standardne stope trošarine, one mogu primjenjivati snižene stope trošarine na bilo koju vrstu mirnog i pjenušavog vina stvarne alkoholne jakosti ne veće od 8,5 % vol.

Pića koja se dobivaju vrenjem, osim vina i piva
Standardna stopa Snižene stope

0,00 EUR/hL proizvoda, što znači da države članice EU-a mogu primjenjivati nultu ili višu stopu.

Ako države članice EU-a nisu utvrdile nultu stopu standardne stope trošarine, one mogu primjenjivati snižene stope trošarine na bilo koju vrstu drugih mirnih i pjenušavih fermentiranih pića stvarne alkoholne jakosti ne veće od 8,5 % vol.

Međuproizvodi
Standardna stopa Snižene stope

45 EUR/hL proizvoda.

Države članice EU-a mogu primjenjivati jedinstvenu sniženu stopu trošarine na poluproizvode sa stvarnom volumnom alkoholnom jakosti koja ne prelazi 15 % vol. Snižena stopa ne smije biti više od 40 % ispod standardne nacionalne stope trošarine i ne smije biti niža od standardne nacionalne stope koja se primjenjuje na vino i ostala fermentirana pića.

Etilni alkohol
Standardna stopa Snižene stope

550 EUR/hl čistog alkohola.

Države članice EU-a mogu primjenjivati snižene stope trošarina na etilni alkohol koji proizvode male destilerije čija godišnja proizvodnja čistog alkohola ne prelazi 10 hL. Snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope trošarine.

Prerađeni duhan

Cigarete

Cigarete podliježu ad valorem trošarini (razmjerno njezinoj vrijednosti) koja se izračunava na temelju najviše maloprodajne cijene (uključujući carine). Također podliježu posebnoj trošarini koja se izračunava po jedinici proizvoda.

Svaka država članica EU-a primjenjuje ukupnu minimalnu trošarinu (posebna carina plus ad valorem carina bez PDV-a), čiji je učinak utvrđen na 60 % ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta puštenih u potrošnju. Ne može biti manji od 90 EUR na 1000 cigareta, neovisno o ponderiranoj prosječnoj maloprodajnoj cijeni.

Države članice EU-a koje naplaćuju ukupnu najnižu trošarinu od najmanje 115 EUR na 1000 cigareta (ponderirane prosječne maloprodajne cijene) ne moraju poštovati zahtjev minimalne učestalosti od 60 %.

Cigare i cigarilosi

Cigare i cigarilosi podliježu trošarini od 5 % maloprodajne cijene koja uključuje sve poreze, ili 12 EUR za 1000 komada ili po kilogramu.

Sitno rezani duhan (namijenjen za savijanje cigareta)

Ukupna trošarina iznosi najmanje 48 % ponderirane prosječne maloprodajne cijene sitno rezanog duhana za pušenje namijenjenog savijanju cigareta puštenog u potrošnju, ili 60 EUR po kilogramu.

Ostali duhan za pušenje

Ukupna trošarina iznosi najmanje 20 % maloprodajne cijene uključujući sve poreze ili22 EUR po kilogramu.

Mineralna ulja

Benzin

Olovni benzin: 421 EUR na 1000 litara.

Bezolovni benzin: 359 EUR na 1000 litara.

Plinsko ulje

Upotrebljava se kao pogonsko gorivo: 330 EUR na 1000 litara.

Koristi se u industrijske i komercijalne svrhe: 21 EUR na 1000 litara.

Za grijanje (u poslovne i za neposlovne svrhe): 21 EUR na 1000 litara.

Tekući naftni plin (UNP) i metan

Upotrebljava se kao pogonsko gorivo: 125 EUR za 1000 kg.

Koristi se u industrijske i komercijalne svrhe: 41 EUR za 1000 kg.

Za grijanje (u poslovne i za neposlovne svrhe): 0 EUR na 1000 L.

Teško loživo ulje

Za grijanje i za poslovnu i za neposlovnu uporabu: 15 EUR za 1000 kg.

Kerozin

Upotrebljava se kao pogonsko gorivo: 330 EUR na 1000 litara.

Koristi se u industrijske i komercijalne svrhe: 21 EUR na 1000 litara.

Za grijanje (u poslovne i za neposlovne svrhe): 0 EUR na 1000 litara.

Energenti i električna energija
Prirodni plin

Upotrebljava se kao pogonsko gorivo: 2,60 EUR po bruto kaloričnoj vrijednosti GJ.

Koristi se u industrijske i komercijalne svrhe: 0,30 EUR po GJ

Za grijanje

 • Poslovna uporaba: 0,15 EUR po GJ
 • Neposlovna uporaba: 0,30 EUR po GJ
Ugljen i koks

Poslovna uporaba: 0,15 EUR po bruto kaloričnoj vrijednosti GJ.

Neposlovna uporaba: 0,30 EUR po GJ

Električna energija

Poslovna uporaba: 0,50 EUR po MWh.

Neposlovna uporaba: 1 EUR po MWh.

Države članice EU-a mogu odrediti samo porezne stope koje nisu niže od najnižih razina oporezivanja propisanih direktivama EU-a.

Za energente i električnu energiju Direktivom Vijeća 2003/96/EZ utvrđuju se najniže razine oporezivanja. Međutim, nekim državama članicama EU-a omogućuje se prijelazna razdoblja tijekom kojih se od njih zahtijeva da postupno smanje svoj jaz. Najniže razine oporezivanja opisane su u prethodnoj tablici.

Dogovori o suspenziji

Kao posljedica slobodnog kretanja robe na europskom jedinstvenom tržištu, državama članicama EU-a potreban je mehanizam kontrole kako bi se osiguralo da se pokretna roba naplaćuje za poreze i carine na konačnom odredištu.

Ta se roba obično stavlja u suspenzivni postupak koji upućuje na to da se roba može otpremiti iz jedne države članice u drugu, prije nego što se na nju ubire porezi, pod uvjetom da se carine konačno plaćaju na odredištu.

Trgovci koji prevoze proizvode u skladu sa suspenzivnim režimom moraju obavijestiti porezna tijela u državama članicama EU-a o konačnom odredištu svojih isporuka koristeći se administrativnom ili komercijalnom popratnom ispravom:

 • informacije koje se nalaze na primjercima pratećeg dokumenta također se mogu slati u elektroničkom obliku.
 • isprave o unutarnjem provozu i isprave Konvencije TIR ili ATA mogu se upotrebljavati i kao prateći dokument za potrebe trošarina.
 • potrebno je položiti jamstvo za pokriće rizika povezanih s kretanjem robe.
 • u slučaju čestih i redovitih kretanja proizvoda koji podliježu trošarinama u okviru suspenzivnih aranžmana, države članice EU-a mogu dopustiti smanjenje postupaka zaključenja.

Trošarine u državama članicama EU-a

Trošarine su na razini EU-a usklađene Direktivom Vijeća 2008/118/EZ (SL L 9 14/01/2009) i različitim direktivama koje se odnose na trošarine na određene proizvode. Međutim, i dalje se mogu primjenjivati neka posebna pravila za pojedine zemlje.

Za informacije po državama članicama pristupite bazi podataka Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Direktive EU-a o trošarinama ne primjenjuju se na sljedećim područjima

 • Njemačka: otok Helgoland i područje Büsingena
 • Italija: Livigno, Campione d’Italia i talijanske vode Luganskog jezera
 • Španjolska: Ceuta i Melilla
 • Grčka: Planina Athos
 • Austrija: Jungholz i Mittelberg
 • Danska: Grenland i Farski otoci
 • Finska: Ålandski otoci

Poseban režim trošarina primjenjuje se na sljedećim područjima:

 • Španjolska: Kanarski otoci
 • Francuska: Korzika i prekomorski departmani
 • Portugal Azori i Madeira

Austrija

 

Belgija

 

Bugarska

 

Hrvatska

 

Cipar

 

Češka

 

Danska

 

Estonija

 

Finska

 

Francuska

 

Njemačka

 

Grčka

 

Mađarska

 

Irska

 

Italija

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Malta

 

Nizozemska

 

Poljska

 

Rumunjska

 

Slovačka Republika

 

Slovenija

 

Španjolska

 

Švedska

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice