Trošarine

Prodaje li vaše poduzeće robu ili usluge? Ovaj odjeljak pomaže vam da razumijete neke od poreza koji se mogu primjenjivati u EU-u.

Oporezivi događaj

Oporezivi proizvodi podliježu trošarini pri proizvodnji (gdje u EU-u) ili pri uvozu (iz zemalja koje nisu članice EU-a).

Međutim, trošarina se plaća tek nakon puštanja u potrošnju. Ako se proizvod uvozi u državu članicu EU-a, ali se prevozi u drugu državu članicu EU-a i isporučuje u nju, trošarine se plaćaju u državi članici EU-a u kojoj će se proizvodi naposljetku konzumirati ili upotrebljavati.

Trošarine plaćene na alkoholna pića mogu se ponovno zatražiti, pod određenim uvjetima i u posebnim slučajevima, primjerice kada se roba konačno izvozi u zemlje koje nisu članice EU-a.

Oporezivi proizvodi i stope

[...].[Neslužbeni prijevod]”

Pivo

Standardna stopa

Snižene stope

Trošarina se može temeljiti na količini i alkoholnoj jakosti piva, izmjerenoj na hL/stupanj Platoa ili na hL/alkohol po volumenu:

 • 0,748 EUR po hL/stupanj Platoa gotovog proizvoda, ili
 • 1,87 EUR po hL/stupanj alkohola gotovog proizvoda.

Države članice EU-a mogu primjenjivati snižene stope na pivo koje proizvode samostalne male pivovare čija godišnja proizvodnja ne prelazi 200,000 hL. Snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope trošarine. Države članice EU-a također mogu primjenjivati snižene stope za pivo sa stvarnim volumnim udjelom alkohola ne većim od 2,8 % vol. Broj stupnjeva Platoa mjeri maseni postotak izvornog ekstrakta na 100 grama piva, izračunava se iz stvarnog ekstrakta i alkohola sadržanog u gotovom proizvodu (za potrebe oporezivanja jedan stupanj Platoa zakonski je jednak 0,4 % alkohola)

Vino
Standardna stopa Snižene stope

0,00 EUR/hL proizvoda, što znači da države članice mogu primjenjivati nultu ili višu stopu na vino.

Ako države članice EU-a nisu utvrdile nultu standardnu stopu, mogu primjenjivati snižene stope trošarine na bilo koju vrstu mirnog i pjenušavog vina stvarne volumne alkoholne jakosti koja ne prelazi 8,5 % vol.

Fermentirana pića osim vina i piva
Standardna stopa Snižene stope

0,00 EUR/hL proizvoda, što znači da države članice mogu primjenjivati nultu ili višu stopu.

Ako države članice EU-a nisu utvrdile nultu standardnu stopu, mogu primjenjivati snižene stope trošarine na bilo koju vrstu kotlova i pjenušavih pića dobivenih vrenjem stvarne volumne alkoholne jakosti koja ne prelazi 8,5 % vol.

Poluproizvodi
Standardna stopa Snižene stope

45 EUR/hL proizvoda.

Države članice EU-a mogu primjenjivati jednu sniženu stopu trošarine na poluproizvode sa stvarnom volumnom alkoholnom jakosti do 15 % vol. Smanjena stopa ne smije biti viša od 40 % ispod standardne nacionalne stope trošarine i ne smije biti niža od standardne nacionalne stope koja se primjenjuje na vino i ostala pića koja se dobivaju vrenjem.

Etilni alkohol
Standardna stopa Snižene stope

550 EUR/hl čistog alkohola.

Države članice EU-a mogu primjenjivati snižene stope trošarine na etilni alkohol proizveden u malim destilerijama čija godišnja proizvodnja čistog alkohola ne prelazi 10 sati. Snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope trošarine.

Prerađeni duhan

Cigarete

Cigarete podliježu trošarini ad valorem (razmjernoj njihovoj vrijednosti) izračunanoj na temelju maksimalne maloprodajne cijene (uključujući carine). Također podliježu posebnoj trošarini izračunatoj po jedinici proizvoda.

Svaka država članica EU-a primjenjuje ukupnu minimalnu trošarinu (posebnu trošarinu uvećanu za ad valorem carinu bez PDV-a), čiji je utjecaj utvrđen na 60 % ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta puštenih u potrošnju. Ne smije biti manja od 90 EUR za 1000 cigareta, neovisno o ponderiranoj prosječnoj maloprodajnoj cijeni.

Države članice EU-a koje naplaćuju ukupnu minimalnu trošarinu u iznosu od najmanje 115 EUR na 1000 cigareta (ponderirane prosječne maloprodajne cijene) ne moraju poštovati uvjet minimalne učestalosti od 60 %.

Cigare i cigarilosi

Cigare i cigarilosi podliježu trošarini od 5 % maloprodajne cijene koja uključuje sve poreze ili 12 EUR za 1000 komada ili kilogram.

Fino rezani duhan (namijenjen za savijanje cigareta)

Ukupna trošarina iznosi najmanje 48 % ponderirane prosječne maloprodajne cijene sitno rezanog duhana za pušenje namijenjenog savijanju cigareta puštenih u potrošnju ili 60 EUR po kilogramu.

Ostali duhan za pušenje

Ukupna trošarina iznosi najmanje 20 % maloprodajne cijene, uključujući sve poreze, ili 22 EUR po kilogramu.

Mineralna ulja

Benzin

Olovni benzin: 421 EUR na 1000 litara.

Bezolovni benzin: 359 EUR na 1000 litara.

Plinsko ulje

Korišteno kao pogonsko gorivo: 330 EUR na 1000 litara.

Za neke industrijske i komercijalne svrhe: 21 EUR na 1000 litara.

Za grijanje (poslovna i neposlovna uporaba): 21 EUR na 1000 litara.

Tekući naftni plin (UNP) i metan

Korišteno kao pogonsko gorivo: 125 EUR na 1 000 kg.

Za neke industrijske i komercijalne svrhe: 41 EUR na 1 000 kg.

Za grijanje (poslovna i neposlovna uporaba): 0 EUR na 1000 L.

Teško loživo ulje

Za grijanje te za poslovne i neposlovne svrhe: 15 EUR na 1 000 kg.

Kerozin

Korišteno kao pogonsko gorivo: 330 EUR na 1000 litara.

Za neke industrijske i komercijalne svrhe: 21 EUR na 1000 litara.

Za grijanje (poslovna i neposlovna uporaba): 0 EUR na 1000 litara.

Energenti i električna energija
Prirodni plin

Korišteno kao pogonsko gorivo: 2,60 EUR po bruto kalorijskoj vrijednosti GJ.

Za neke industrijske i komercijalne svrhe: 0,30 EUR po GJ

Koristi se za grijanje

 • Poslovna uporaba: 0,15 EUR po GJ
 • Neposlovna uporaba: 0,30 EUR po GJ
Ugljen i koks

Poslovna uporaba: 0,15 EUR po bruto kalorijskoj vrijednosti GJ.

Neposlovna uporaba: 0,30 EUR po GJ

Električnu energiju

Poslovna uporaba: 0,50 EUR po MWh.

Neposlovna uporaba: 1 EUR po MWh.

Države članice EU-a mogu utvrditi samo porezne stope koje nisu niže od najnižih razina oporezivanja propisanih direktivama EU-a.

Za energente i električnu energiju Direktivom Vijeća 2003/96/EZ utvrđuju se najniže razine oporezivanja. Međutim, za neke države članice EU-a njime se omogućuju prijelazna razdoblja tijekom kojih se od njih zahtijeva da postupno smanje svoje razlike. Najniže razine oporezivanja opisane su u prethodnoj tablici.

Suspenzivni aranžmani

Kao posljedica slobodnog kretanja robe na europskom jedinstvenom tržištu, državama članicama EU-a potreban je kontrolni mehanizam kako bi se osiguralo da se pokretna roba naplaćuje za poreze i carine na krajnjem odredištu.

Ta se roba obično stavlja u suspenzivni postupak, što upućuje na to da se roba može otpremiti iz jedne države članice EU-a u drugu prije nego što se na nju ubiru porezi, pod uvjetom da su carine na kraju plaćene na odredištu.

Trgovci koji prevoze proizvode u okviru suspenzivnih aranžmana moraju obavijestiti porezna tijela u državama članicama EU-a o konačnom odredištu svojih isporuka koristeći se administrativnim ili komercijalnim pratećim dokumentom:

 • informacije koje se nalaze na primjercima pratećeg dokumenta mogu se poslati i elektroničkim putem.
 • dokumenti o unutarnjem provozu i dokumenti iz Konvencije TIR ili ATA mogu se upotrebljavati i kao prateći dokumenti za potrebe trošarina.
 • jamstvo se mora položiti kako bi se pokrili rizici povezani s kretanjem robe.
 • u slučaju čestih i redovitih kretanja proizvoda koji podliježu trošarinama u sustavu odgode, države članice EU-a mogu dopustiti smanjenje postupaka razrješenja.

Trošarine u državama članicama EU-a

Trošarine su na razini EU-a usklađene Direktivom Vijeća 2008/118/EZ (SL L-9, 14.1.2009.) i raznim direktivama o trošarinama na određene proizvode. Međutim, i dalje se mogu primjenjivati neka pravila za pojedine zemlje. 

Za informacije o pojedinim zemljama pristupite bazi podataka Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Direktive EU-a o trošarinama ne primjenjuju se na sljedećim područjima:

 • Njemačka: otok Helgoland i područje Büsingen
 • Italija: Livigno, Campione d’Italia i talijanske vode Luganskog jezera
 • Španjolska: Ceuta i Melilla
 • Grčka: Ugradbeni atos
 • Austrija: Jungholz i Mittelberg
 • Danska: Grenland i Farski Otoci
 • Finska: Ålandski otoci

Poseban režim za trošarine primjenjuje se na sljedećim područjima:

 • Španjolska: Kanarski otoci
 • Francuska: Korzika i prekomorski departmani
 • Portugal: Azori i Madeira

Austrija

 

Belgija

 

Bugarska

 

Hrvatska

 

Cipar

 

Češka

 

Danska

 

Estonija

 

Finska

 

Francuska

 

Njemačka

 

Grčka

 

Mađarska

 

Irska

 

Italija

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Malta

 

Nizozemska

 

Poljska

 

Portugal

 

Rumunjska

 

Slovačka Republika

 

Slovenija

 

Španjolska

 

Švedska

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice