Akcīzes nodokļi

Vai jūsu uzņēmums pārdod preces vai pakalpojumus? Šī iedaļa palīdz izprast dažus nodokļus, ko var piemērot ES.

Ar nodokli apliekamais notikums

Ar nodokli apliekamās preces tiek apliktas ar akcīzes nodokli, kad tās tiek ražotas (neatrodoties ES) vai importētas (no trešām valstīm).

Tomēr akcīzes nodoklis ir jāmaksā tikai tad, kad preces tiek nodotas patēriņam. Ja produktu importē kādā ES valstī, bet transportē uz citu ES valsti un piegādā uz to, akcīzes nodoklis ir jāmaksā tajā ES valstī, kurā produkts galu galā tiks patērēts vai izmantots.

Akcīzes nodokli, kas samaksāts par alkoholiskajiem dzērieniem, var atgūt, ievērojot konkrētus nosacījumus un īpašos gadījumos, piemēram, kad preces tiek galīgi eksportētas uz trešām valstīm.

Ar nodokli apliekamie produkti un likmes

Spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem

Alus

Parastā likme

Samazinātas likmes

Akcīzes nodokli var noteikt, pamatojoties uz alus daudzumu un spirta tilpumkoncentrāciju, ko nosaka vai nu hL/Plato grādos, vai hL/spirtā:

 • EUR 0,748 par hektolitru/Plato grādu galaproduktā, vai
 • EUR 1,87 par hektolitru galaprodukta spirta.

ES valstis var piemērot pazeminātas likmes alum, ko alus darījušas neatkarīgas mazās alus darītavas, kuru ražošanas apjoms gadā nepārsniedz 200,000 hL. Pazeminātās likmes nevar noteikt zemāk par 50 % no valsts standarta akcīzes nodokļa likmes. ES valstis var arī piemērot pazeminātas likmes alum, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 2,8 %. Plato grādu skaitu mēra procentos no sākotnējā ekstrakta svara uz 100 gramiem alus aprēķina, pamatojoties uz faktisko ekstraktu un spirta saturu galaproduktā (nodokļu vajadzībām viens Plato grādis ir juridiski līdzvērtīgs 0,4 % spirta).

Vīns
Parastā likme Samazinātas likmes

0,00 EUR/hL produkta, kas nozīmē, ka ES valstis vīnam var piemērot nulles vai augstāku likmi.

Ja ES valstis nav noteikušas nulles pamatlikmi, tās var piemērot samazinātas akcīzes nodokļa likmes jebkura veida nedzirkstošajiem un dzirkstošajiem vīniem, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 8,5 %.

Citi raudzēti dzērieni, izņemot vīnu un alu
Parastā likme Samazinātas likmes

0,00 EUR/hL produkta, kas nozīmē, ka ES valstis var piemērot nulles likmi vai augstāku likmi.

Ja ES valstis nav noteikušas nulles pamatlikmi, tās var piemērot samazinātas akcīzes nodokļa likmes jebkura veida citiem nedzirkstošiem un dzirkstošiem raudzētiem dzērieniem, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 8,5 tilp. %.

Starpprodukti
Parastā likme Samazinātas likmes

45 EUR/hL produkta.

ES valstis var piemērot vienotu samazinātu nodokļa likmi starpproduktiem, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 15 %. Samazinātu likmi nosaka ne vairāk kā par 40 % zemāku par valsts standarta akcīzes nodokļa likmi, un tā nevar būt zemāka par valsts standarta likmi, ko piemēro vīnam un citiem raudzētiem dzērieniem.

Etilspirts
Parastā likme Samazinātas likmes

550 EUR/hL tīra spirta.

ES valstis var piemērot samazinātas akcīzes nodokļa likmes etilspirtam, ko ražo mazās spirta rūpnīcās, kuru tīra spirta ražošanas apjoms gadā nepārsniedz 10 hL. Pazeminātās likmes nevar noteikt zemāk par 50 % no valsts standarta akcīzes nodokļa likmes.

Apstrādāta tabaka

Cigaretes

Cigaretēm piemēro ad valorem (proporcionāli to vērtībai) akcīzes nodokli, ko aprēķina pēc maksimālās mazumtirdzniecības cenas (ieskaitot muitas nodokļus). Tiem piemēro arī īpašu akcīzes nodokli, ko aprēķina par katru preces vienību.

Katra ES valsts piemēro vispārējo minimālo akcīzes nodokli (īpašo nodokli plus ad valorem nodokli bez PVN), ko piemēro 60 % apmērā no patēriņam laisto cigarešu vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas. Neatkarīgi no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas tā nevar būt mazāka par EUR 90 par 1 cigaretēm.

ES valstīm, kas iekasē vispārējo minimālo akcīzes nodokli vismaz EUR 115 apmērā par 1 000 cigaretēm (no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas), nav jāievēro prasība par minimālo nodokļa likmi 60 % apmērā.

Cigāri un cigarilli

Cigāriem un cigarillām piemēro akcīzes nodokli 5 % apmērā no mazumtirdzniecības cenas, ieskaitot visus nodokļus, vai EUR 12 par 1 000 vienībām vai par vienu kilogramu.

Sasmalcināta tabaka (paredzēta cigarešu tīšanai)

Vispārējais akcīzes nodoklis ir vismaz 48 % no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas patēriņam nodotai sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, vai EUR 60 par kilogramu.

Citāda smēķējamā tabaka

Vispārējais akcīzes nodoklis ir vismaz 20 % no mazumtirdzniecības cenas, ieskaitot visus nodokļus, vai EUR 22 par kilogramu.

Minerāleļļas

Benzīns

Svinu saturošs benzīns: EUR 421 par 1,000 litriem.

Bezsvina benzīns: EUR 359 par 1,000 litriem.

Gāzeļļa

Izmanto par degvielu: EUR 330 par 1,000 litriem.

Izmanto dažiem rūpnieciskiem un komerciāliem mērķiem: EUR 21 par 1,000 litriem.

Izmanto apkurei (gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām): EUR 21 par 1,000 litriem.

Sašķidrinātā naftas gāze (LPG) un metāns

Izmanto par degvielu: EUR 125 par 1,000 kg.

Izmanto dažiem rūpnieciskiem un komerciāliem mērķiem: EUR 41 par 1,000 kg.

Izmanto apkurei (gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām): EUR 0 par 1,000 l.

Smagā dīzeļdegviela

Izmanto apkurei un izmantošanai gan saimnieciskajā, gan ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām: EUR 15 par 1,000 kg.

Petroleja

Izmanto par degvielu: EUR 330 par 1,000 litriem.

Izmanto dažiem rūpnieciskiem un komerciāliem mērķiem: EUR 21 par 1,000 litriem.

Izmanto apkurei (gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām): EUR 0 par 1000 litriem.

Energoprodukti un elektroenerģija
Dabasgāze

Izmanto par degvielu: EUR 2,60 par GJ augstāko siltumspēju.

Izmanto dažiem rūpnieciskiem un komerciāliem mērķiem: EUR 0,30 par GJ

Izmanto apkurei

 • Izmantošana saimnieciskajai darbībai: EUR 0,15 par GJ
 • Izmantošana ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām: EUR 0,30 par GJ
Ogles un kokss

Izmantošana saimnieciskajai darbībai: EUR 0,15 par GJ augstāko siltumspēju.

Izmantošana ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām: EUR 0,30 par GJ

Elektroenerģija

Izmantošana saimnieciskajai darbībai: EUR 0,50 par MWh.

Izmantošana ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām: EUR 1 par MWh.

ES valstis var noteikt tikai tādas nodokļu likmes, kas nav zemākas par ES direktīvās noteiktajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem.

Attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju Padomes Direktīvā 2003/96/EK ir noteikti minimālie nodokļu līmeņi. Tomēr dažām ES valstīm tajā ir paredzēti pārejas periodi, kuru laikā tām ir pakāpeniski jāsamazina atšķirības. Minimālie nodokļu līmeņi ir aprakstīti iepriekšējā tabulā.

Neuzlikšanas režīms

Pateicoties brīvai preču apritei Eiropas vienotajā tirgū, ES valstīm ir vajadzīgs kontroles mehānisms, lai nodrošinātu, ka kustamas preces tiek apliktas ar nodokļiem un nodevām galamērķī.

Šīm precēm parasti piemēro atlikšanas režīmu, kas norāda, ka preces var nosūtīt no vienas ES valsts uz citu, pirms par tām tiek iekasēti nodokļi, ar nosacījumu, ka galamērķī galu galā tiek samaksāti nodokļi.

Tirgotājiem, kas transportē produktus saskaņā ar atlikšanas režīmu, jāinformē ES valstu nodokļu iestādes par savu piegāžu galamērķi, izmantojot administratīvu vai komerciālu pavaddokumentu:

 • informāciju, kas norādīta pavaddokumenta kopijās, var nosūtīt arī elektroniski.
 • kā pavaddokumentu akcīzes nodokļa vajadzībām var izmantot arī iekšējā tranzīta dokumentus un TIR vai ATA konvencijas dokumentus.
 • ir jāiesniedz galvojums, lai segtu riskus, kas saistīti ar preču apriti.
 • gadījumos, kad akcīzes preces tiek bieži un regulāri pārvietotas atlikšanas režīmā, ES valstis var atļaut samazināt procedūras.

Akcīzes nodokļi ES valstīs

Akcīzes nodokļi ES līmenī ir saskaņoti ar Padomes Direktīvu 2008/118/EK (OV L-9 14/01/2009) un dažādām direktīvām par akcīzes nodokli konkrētiem produktiem. Tomēr joprojām var piemērot dažus konkrētām valstīm paredzētus noteikumus.

Lai iegūtu informāciju par konkrētām valstīm, piekļūstiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta datubāzei.

ES direktīvas par akcīzes nodokļiem netiek piemērotas šādās teritorijās:

 • Vācija: Helgolandes sala un Bīzingenas teritorija
 • Itālijā: Livigno, Campione d’Italia un Lugāno ezera Itālijas ūdeņi
 • Spānija: Seūta un Meliļa
 • Grieķija: Atosa kalnā,
 • Austrija: Jungholz un Mittelberg
 • Dānija: Grenlande un Fēru salas
 • Somija: Ālandu salas

Īpašs akcīzes nodokļu režīms ir piemērojams šādās teritorijās:

 • Spānija: Kanāriju salās,
 • Francijā: Korsika un aizjūras departamenti
 • Portugāle: Azoru salas un Madeira

Austrija

 

Beļģija

 

Bulgārija

 

Horvātija

 

Kipra

 

Čehija

 

Dānija

 

Igaunija

 

Somija

 

Francija

 

Vācija

 

Grieķija

 

Ungārija

 

Īrija

 

Itālija

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luksemburga

 

Malta

 

Nīderlande

 

Polija

 

Rumānija

 

Slovākijas Republika

 

Slovēnija

 

Spānija

 

Zviedrija

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites