Accijnzen

Verkoopt uw onderneming goederen of diensten? Deze rubriek biedt u inzicht in een aantal belastingen die in de EU kunnen worden geheven.

Belastbaar feit

De belastbare producten zijn aan accijns onderworpen bij de productie (waar ook in de EU) of bij invoer (uit niet-EU-landen).

De accijns is echter pas verschuldigd bij uitslag tot verbruik. Als het product in een EU-land wordt ingevoerd, maar naar een ander EU-land wordt vervoerd en naar een ander EU-land wordt geleverd, zijn accijnzen verschuldigd in het EU-land waar de producten uiteindelijk zullen worden verbruikt of gebruikt.

Accijnzen op alcoholhoudende dranken kunnen onder bepaalde voorwaarden en in specifieke gevallen worden teruggevorderd, bijvoorbeeld wanneer goederen uiteindelijk naar niet-EU-landen worden uitgevoerd.

Belastbare producten en tarieven

Alcohol en alcoholhoudende dranken

Bier

Standaardtarief

Verlaagde tarieven

De accijns kan worden gebaseerd op de hoeveelheid en het alcoholgehalte van het bier, gemeten op hL/graad Plato of op hL/alcohol:

 • 0,748 EUR per hL/graad Plato van het eindproduct, of
 • 1,87 EUR per hl/graad alcohol van het eindproduct.

De EU-landen mogen verlaagde tarieven toepassen op bier dat wordt gebrouwen door kleine zelfstandige brouwerijen met een jaarproductie van niet meer dan 200,000 hL. De verlaagde tarieven mogen niet meer dan 50 % lager zijn dan het normale nationale accijnstarief. De EU-landen mogen ook verlaagde tarieven toepassen voor bier met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 2,8 % vol. Het aantal graden Plato meet het gewichtspercentage van het oorspronkelijke extract per 100 gram bier, berekend op basis van het werkelijke extract en de alcohol in het eindproduct (voor belastingdoeleinden is één graad Plato wettelijk gelijk aan 0,4 % alcohol)

Wijn
Standaardtarief Verlaagde tarieven

0,00 EUR/hL product, wat betekent dat de EU-landen een nultarief, of hoger, mogen toepassen op wijn.

Als de EU-landen geen standaardtarief van nul hebben vastgesteld, kunnen zij verlaagde accijnstarieven toepassen op alle soorten niet-mousserende en niet-mousserende wijn met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5 % vol.

Andere gegiste dranken dan wijn en bier
Standaardtarief Verlaagde tarieven

0,00 EUR/hL product, wat betekent dat EU-landen een nultarief kunnen toepassen, of hoger.

Als de EU-landen geen standaardtarief van nul hebben vastgesteld, mogen zij verlaagde accijnstarieven toepassen op alle soorten andere niet-mousserende en mousserende gegiste dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5 % vol

Tussenproducten
Standaardtarief Verlaagde tarieven

45 EUR/hL product.

De EU-landen mogen één enkel verlaagd accijnstarief toepassen op tussenproducten met een effectief alcoholvolumegehalte van ten hoogste 15 % vol. Het verlaagde tarief mag niet meer dan 40 % lager zijn dan het normale nationale accijnstarief en mag niet lager zijn dan het normale nationale tarief voor wijn en andere gegiste dranken.

Ethylalcohol
Standaardtarief Verlaagde tarieven

550 EUR/hL zuivere alcohol.

De EU-landen mogen verlaagde accijnstarieven toepassen op ethylalcohol die wordt geproduceerd door kleine distilleerderijen waarvan de jaarlijkse productie van zuivere alcohol niet meer dan 10 hL bedraagt. De verlaagde tarieven mogen niet meer dan 50 % lager zijn dan het normale nationale accijnstarief.

Verwerkte tabak

Sigaretten

Sigaretten zijn onderworpen aan een ad-valoremaccijns (naar rato van de waarde ervan), berekend op basis van de maximumkleinhandelsprijs (inclusief douanerechten). Zij zijn ook onderworpen aan een specifieke accijns die per eenheid van het product wordt berekend.

Elk EU-land past een algemene minimumaccijns toe (specifiek recht plus ad-valoremrecht exclusief btw), waarvan het effect wordt vastgesteld op 60 % van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs van tot verbruik uitgeslagen sigaretten. Het mag niet lager zijn dan 90 EUR per 1,000 sigaretten, ongeacht de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs.

EU-landen die een totale minimumaccijns heffen van ten minste 115 EUR per 1,000 sigaretten (van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs) hoeven niet te voldoen aan de eis van een minimale incidentie van 60 %.

Sigaren en cigarillo’s

Sigaren en cigarillo’s zijn onderworpen aan een accijns van 5 % van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen, ofwel 12 EUR per 1,000 stuks of per kilogram.

Tabak van fijne snede (bestemd voor het rollen van sigaretten)

De totale accijns bedraagt ten minste 48 % van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs van tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede bestemd voor het rollen van sigaretten, of 60 EUR per kilogram.

Andere rooktabak

De totale accijns bedraagt ten minste 20 % van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen, of 22 EUR per kilogram.

Minerale oliën

Benzine

Loodhoudende benzine: 421 EUR per 1,000 liter.

Loodvrije benzine: 359 EUR per 1,000 liter.

Gasolie

Gebruikt voor voortbeweging: 330 EUR per 1,000 liter.

Voor bepaalde industriële en commerciële doeleinden worden gebruikt: 21 EUR per 1,000 liter.

Voor verwarming (zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik): 21 EUR per 1,000 liter.

Vloeibaar petroleumgas (LPG) en methaan

Gebruikt voor voortbeweging: 125 EUR per 1,000 kg.

Voor bepaalde industriële en commerciële doeleinden worden gebruikt: 41 EUR per 1,000 kg.

Voor verwarming (zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik): 0 EUR per 1,000 L.

Zware stookolie

Voor verwarming en zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik: 15 EUR per 1,000 kg.

Kerosine

Gebruikt voor voortbeweging: 330 EUR per 1,000 liter.

Voor bepaalde industriële en commerciële doeleinden worden gebruikt: 21 EUR per 1,000 liter.

Voor verwarming (zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik): 0 EUR per 1000 liter.

Energieproducten en elektriciteit
Aardgas

Gebruikt voor voortbeweging: 2,60 EUR per GJ calorische bovenwaarde.

Voor bepaalde industriële en commerciële doeleinden worden gebruikt: 0,30 EUR per GJ

Voor verwarmingsdoeleinden

 • Zakelijk gebruik: 0,15 EUR per GJ
 • Niet-zakelijk gebruik: 0,30 EUR per GJ
Steenkool en cokes

Zakelijk gebruik: 0,15 EUR per GJ calorische bovenwaarde.

Niet-zakelijk gebruik: 0,30 EUR per GJ

Elektriciteit

Zakelijk gebruik: 0,50 EUR per MWh.

Niet-zakelijk gebruik: 1 EUR per MWh.

De EU-landen kunnen alleen belastingtarieven vaststellen die niet lager zijn dan de minimumbelastingniveaus die door de EU-richtlijnen worden voorgeschreven.

Voor energieproducten en elektriciteit zijn in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad minimumbelastingniveaus vastgesteld. Voor sommige EU-landen voorziet het echter in overgangsperioden waarin zij hun kloof geleidelijk moeten verkleinen. De minimumbelastingniveaus worden beschreven in de bovenstaande tabel.

Opschortende regelingen

Als gevolg van het vrije verkeer van goederen binnen de Europese interne markt hebben de EU-landen behoefte aan een controlemechanisme om ervoor te zorgen dat roerende goederen worden geheven voor belastingen en heffingen op de eindbestemming.

Deze goederen worden gewoonlijk onder een schorsingsregeling geplaatst, wat aangeeft dat goederen van het ene EU-land naar het andere kunnen worden verzonden voordat er belastingen op zijn geheven, op voorwaarde dat de rechten uiteindelijk op de plaats van bestemming worden betaald.

Bedrijven die producten onder een schorsingsregeling vervoeren, moeten de belastingautoriteiten van de EU-landen op de hoogte brengen van de eindbestemming van hun leveringen door middel van een administratief of handelsgeleidedocument:

 • de gegevens op de exemplaren van het geleidedocument kunnen ook langs elektronische weg worden doorgegeven.
 • documenten voor intern douanevervoer en documenten van de TIR-overeenkomst of de ATA-overeenkomst kunnen ook als begeleidend document voor accijnsdoeleinden worden gebruikt.
 • er moet een zekerheid worden gesteld ter dekking van de risico’s die inherent zijn aan het goederenverkeer.
 • in het geval van frequente en regelmatige overbrengingen van accijnsproducten onder schorsingsregeling kunnen de EU-landen toestaan dat de aanzuiveringsprocedure wordt verminderd.

Accijnzen in EU-landen

De accijnzen zijn op EU-niveau geharmoniseerd bij Richtlijn 2008/118/EG van de Raad (PB L 9 van 14/01/2009) en bij diverse richtlijnen betreffende accijnzen op specifieke producten. Niettemin kunnen sommige landspecifieke regels nog steeds van toepassing zijn. 

Voor landspecifieke informatie, toegang krijgen tot de databank van DG Belastingen en douane-unie.

De EU-richtlijnen inzake accijnzen worden niet toegepast in de volgende gebieden:

 • Duitsland: het eiland Helgoland en het grondgebied van Büsingen
 • Italië: Livigno, Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano
 • Spanje: Ceuta en Melilla
 • Griekenland: Montageathos
 • Oostenrijk: Jungholz en Mittelberg
 • Denemarken: Groenland en de Faeröer
 • Finland: de Ålandeilanden

In de volgende gebieden geldt een bijzondere accijnsregeling:

 • Spanje: De Canarische eilanden
 • Frankrijk: Corsica en de overzeese departementen
 • Portugal: Azoren en Madeira

Oostenrijk

 

België

 

Bulgarije

 

Kroatië

 

Cyprus

 

Tsjechische Republiek

 

Denemarken

 

Estland

 

Finland

 

Frankrijk

 

Duitsland

 

Griekenland

 

Hongarije

 

Ierland

 

Italië

 

Letland

 

Litouwen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederland

 

Polen

 

Portugal

 

Roemenië

 

Slowaakse Republiek

 

Slovenië

 

Spanje

 

Zweden

 
Deze pagina delen:

Snelle links