Accijnzen

Verkoopt uw bedrijf goederen of diensten? Deze rubriek helpt u inzicht te krijgen in een aantal belastingen die in de EU kunnen worden geheven.

Belastbaar feit

De belastbare producten zijn aan accijns onderworpen bij de productie (ongeacht waar in de EU) of bij invoer (uit niet-EU-landen).

De accijns is echter alleen verschuldigd bij uitslag tot verbruik. Als het product in een EU-land wordt ingevoerd maar naar een ander EU-land wordt vervoerd en daar wordt geleverd, zijn accijnzen verschuldigd in het EU-land waar de producten uiteindelijk zullen worden verbruikt of gebruikt.

Accijnzen op alcoholhoudende dranken kunnen worden teruggevorderd, onder bepaalde voorwaarden en in specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer goederen uiteindelijk naar niet-EU-landen worden uitgevoerd.

Belastbare producten en tarieven

Alcohol en alcoholhoudende dranken

Bier

Normaal tarief

Verlaagde tarieven

De accijns kan worden gebaseerd op de hoeveelheid en het alcoholgehalte van het bier, gemeten hetzij op hl/graad Plato, hetzij op hL/alcohol-volumegehalte:

 • 0,748EUR per hl/graad Plato eindproduct, of
 • 1,87EUR per hl/alcoholgehalte eindproduct.

De EU-landen mogen een verlaagd tarief toepassen op bier dat wordt gebrouwen door kleine zelfstandige brouwerijen met een jaarproductie van niet meer dan 200,000 hl. Het verlaagde tarief, mag niet meer dan 50 % lager zijn dan het normale nationale accijnstarief. De EU-landen mogen ook verlaagde tarieven toepassen voor bier met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 2,8 % vol. Het aantal graden Plato meet het gewichtspercentage van het oorspronkelijke extract per 100 gram bier, wordt berekend op basis van het werkelijke extract en de alcohol in het eindproduct (voor belastingdoeleinden is één graad Plato wettelijk gelijk aan 0,4 % alcohol)

Wijn
Normaal tarief Verlaagde tarieven

0,00EUR/hl product, wat betekent dat de EU-landen een nultarief of hoger kunnen toepassen op wijn.

Wanneer de EU-landen geen normaal nultarief hebben vastgesteld, mogen zij verlaagde accijnstarieven toepassen op alle soorten niet-mousserende en mousserende wijn met een effectief alcoholvolumegehalte van ten hoogste 8,5 % vol.

Andere gegiste dranken dan wijn en bier
Normaal tarief Verlaagde tarieven

0,00EUR/hl product, wat betekent dat de EU-landen een nultarief of hoger kunnen toepassen.

Wanneer de EU-landen geen normaal nultarief hebben vastgesteld, mogen zij verlaagde accijnstarieven toepassen op alle soorten niet-mousserende en mousserende gegiste dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5 % vol

Tussenproducten
Normaal tarief Verlaagde tarieven

45EUR/hl product.

De EU-landen mogen één enkel verlaagd accijnstarief toepassen op tussenproducten met een effectief alcoholvolumegehalte van ten hoogste 15 % vol. Het verlaagde tarief mag niet meer dan 40 % lager zijn dan het normale nationale accijnstarief en mag niet lager zijn dan het normale nationale tarief voor wijn en andere gegiste dranken.

Ethylalcohol
Normaal tarief Verlaagde tarieven

550EUR/hl zuivere alcohol.

De EU-landen mogen een verlaagd accijnstarief toepassen op ethylalcohol die wordt geproduceerd door kleine distilleerderijen met een jaarlijkse productie van zuivere alcohol van niet meer dan 10 hl. Het verlaagde tarief, mag niet meer dan 50 % lager zijn dan het normale nationale accijnstarief.

Verwerkte tabak

Sigaretten

Sigaretten zijn onderworpen aan een ad-valoremaccijns (in verhouding tot de waarde ervan), berekend op basis van de maximale kleinhandelsprijs (inclusief douanerechten). Zij zijn ook onderworpen aan een specifieke accijns die per eenheid product wordt berekend.

Elk EU-land past een algemene minimumaccijns toe (specifieke accijns plus ad-valoremaccijns exclusief btw), waarvan het effect is vastgesteld op 60 % van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs van tot verbruik uitgeslagen sigaretten. Het mag niet lager zijn dan 90 EUR per 1,000 sigaretten, ongeacht de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs.

EU-landen die een totale minimumaccijns van ten minste 115 EUR per 1,000 sigaretten heffen (van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs) hoeven niet te voldoen aan de minimale incidentie van 60 %.

Sigaren en cigarillo’s

Sigaren en cigarillo’s zijn onderworpen aan een accijns van 5 % van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen, of 12 EUR per 1,000 stuks of per kilogram.

Tabak van fijne snede (bestemd voor het rollen van sigaretten)

De totale accijns bedraagt ten minste 48 % van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs van tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede bestemd voor het rollen van sigaretten, of 60 EUR per kilogram.

Andere rooktabak

De totale accijns bedraagt ten minste 20 % van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen, of 22 EUR per kilogram.

Minerale oliën

Benzine

Gelode benzine: 421EUR per 1,000 liter.

Loodvrije benzine: 359EUR per 1,000 liter.

Gasolie

Gebruikt voor voortbeweging: 330EUR per 1,000 liter.

Voor industriële en commerciële doeleinden: 21EUR per 1,000 liter.

Gebruikt voor verwarming (zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik): 21EUR per 1,000 liter.

Vloeibaar petroleumgas (LPG) en methaan

Gebruikt voor voortbeweging: 125EUR per 1,000 kg.

Voor industriële en commerciële doeleinden: 41EUR per 1,000 kg.

Gebruikt voor verwarming (zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik): 0EUR per 1,000 l.

Stookolie

Gebruikt voor verwarming en zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik: 15EUR per 1,000 kg.

Kerosine

Gebruikt voor voortbeweging: 330EUR per 1,000 liter.

Voor industriële en commerciële doeleinden: 21EUR per 1,000 liter.

Gebruikt voor verwarming (zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik): 0EUR per 1000 liter.

Energieproducten en elektriciteit
Aardgas

Gebruikt voor voortbeweging: 2,60EUR per bruto calorische waarde GJ.

Voor industriële en commerciële doeleinden: 0,30EUR per GJ

Gebruikt voor verwarming

 • Zakelijk gebruik: 0,15EUR per GJ
 • Niet-zakelijk gebruik: 0,30EUR per GJ
Kolen en cokes

Zakelijk gebruik: 0,15EUR per bruto calorische waarde GJ.

Niet-zakelijk gebruik: 0,30EUR per GJ

Elektriciteit

Zakelijk gebruik: 0,50EUR per MWh.

Niet-zakelijk gebruik: 1EUR per MWh.

De EU-landen mogen alleen belastingtarieven vaststellen die niet lager zijn dan de minimumbelastingniveaus die door de EU-richtlijnen worden voorgeschreven.

Voor energieproducten en elektriciteit zijn in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad minimumbelastingniveaus vastgesteld. Voor sommige EU-landen voorziet het echter in overgangsperioden waarin zij hun achterstand geleidelijk moeten verkleinen. De minimumbelastingniveaus worden in bovenstaande tabel beschreven.

Opschortende regelingen

Als gevolg van het vrije verkeer van goederen binnen de Europese interne markt hebben de EU-landen een controlemechanisme nodig om ervoor te zorgen dat roerende goederen op de eindbestemming aan belastingen en rechten worden onderworpen.

Deze goederen worden gewoonlijk onder een schorsingsregeling geplaatst, hetgeen betekent dat goederen van het ene naar het andere EU-land kunnen worden verzonden voordat er belastingen op worden geheven, mits de rechten uiteindelijk op de plaats van bestemming worden betaald.

Handelaren die onder een schorsingsregeling vallende producten vervoeren, moeten de belastingautoriteiten in de EU-landen via een administratief of commercieel geleidedocument in kennis stellen van de eindbestemming van hun leveringen:

 • de gegevens op de exemplaren van het geleidedocument kunnen ook langs elektronische weg worden verzonden.
 • documenten voor intern douanevervoer en documenten van de TIR-overeenkomst of de ATA-Overeenkomst kunnen ook als geleidedocument voor accijnsdoeleinden worden gebruikt.
 • er moet een zekerheid worden gesteld ter dekking van de risico’s die inherent zijn aan het goederenverkeer.
 • in geval van frequente en regelmatige overbrengingen van accijnsproducten onder een schorsingsregeling kunnen de EU-landen toestaan dat de aanzuiveringsprocedure wordt verlaagd.

Accijnzen in EU-landen

De accijnzen zijn op EU-niveau geharmoniseerd bij Richtlijn 2008/118/EG van de Raad (PB L -9 14/01/2009) en bij verschillende richtlijnen betreffende accijnzen op specifieke producten. Toch kunnen sommige landspecifieke regels nog steeds van toepassing zijn.

Voor landenspecifieke informatie kunt u de database van DG Belastingen en douane-unie raadplegen.

De EU-richtlijnen inzake accijnzen worden niet toegepast in de volgende gebieden:

 • Duitsland: het eiland Helgoland en het grondgebied van Büsingen
 • Italië: Livigno, Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano
 • Spanje: Ceuta en Melilla
 • Griekenland: De berg Athos
 • Oostenrijk: Jungholz en Mittelberg
 • Denemarken: Groenland en de Faeröer
 • Finland de Ålandeilanden

Een bijzondere accijnsregeling is van toepassing op de volgende gebieden:

 • Spanje: De Canarische eilanden
 • Frankrijk: Corsica en de overzeese departementen
 • Portugal: Azoren en Madeira

Oostenrijk

 

België

 

Bulgarije

 

Kroatië

 

Cyprus

 

Tsjechische Republiek

 

Denemarken

 

Estland

 

Finland

 

Frankrijk

 

Duitsland

 

Griekenland

 

Hongarije

 

Ierland

 

Italië

 

Letland

 

Litouwen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederland

 

Polen

 

Roemenië

 

Slowaakse Republiek

 

Slovenië

 

Spanje

 

Zweden

 
Deze pagina delen:

Snelle links