Jövedéki adók

Értékesít-e az Ön cége árukat vagy szolgáltatásokat? Ebben a részben olvashat az EU-ban esetlegesen alkalmazott adókról.

Adóköteles esemény

Az adóköteles termékek az előállításukkor (az EU-ban) vagy behozatalukkor (nem uniós országokból) jövedékiadó-kötelesek.

A jövedéki adót azonban csak a szabad forgalomba bocsátáskor kell megfizetni. Ha a terméket egy EU-országba importálják, de egy másik EU-országba szállítják és oda szállítják, a jövedéki adót abban az EU-országban kell megfizetni, ahol a terméket végül elfogyasztják vagy felhasználják.

Az alkoholtartalmú italok után fizetett jövedéki adó visszaigényelhető bizonyos feltételek mellett és bizonyos esetekben, például amikor az árukat végül nem uniós országokba exportálják.

Adóköteles termékek és adómértékek

Alkohol és alkoholtartalmú italok

Sör

Általános adómérték

Kedvezményes adómérték

A jövedéki adó a sör mennyiségén és alkoholtartalmán alapulhat, amelyet vagy a Plato-fokon, vagy a térfogatszázalékban mértek:

 • 0,748 EUR/hL/Plato-fok a késztermékre, vagy
 • 1,87 EUR/hL/a késztermék alkoholfoka.

Az uniós országok kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak az olyan független kisüzemi sörfőzdék által főzött sörre, amelyek éves termelése nem haladja meg a 200 000 hektolitert. A kedvezményes adómértékeket a normál nemzeti jövedékiadó-mértékhez képest legfeljebb 50 %-kal alacsonyabb szinten lehet meghatározni. Az uniós országok kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak a legfeljebb 2,8 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú sörre is. A Plato-fokok száma az eredeti kivonat tömegszázalékát méri a sör 100 grammjára vetítve, amelyet a tényleges kivonatból és a késztermékben található alkoholból kell kiszámítani (adózási célból egy Plato-fok jogilag 0,4 %-os alkoholnak felel meg).

Bor
Általános adómérték Kedvezményes adómérték

0,00 EUR/hl termék, ami azt jelenti, hogy az uniós országok nulla vagy magasabb adómértéket alkalmazhatnak a borra.

Amennyiben az uniós országok nem állapítottak meg nulla általános adómértéket, kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhatnak bármely olyan típusú csendes- és habzóborra, amelynek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg a 8,5 térfogatszázalékot.

A boron és sörön kívüli erjesztett italok
Általános adómérték Kedvezményes adómérték

0,00 EUR/hl termék, ami azt jelenti, hogy az uniós országok nulla vagy magasabb adómértéket alkalmazhatnak.

Amennyiben az uniós országok nem állapítottak meg nulla általános adómértéket, kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhatnak minden olyan más típusú csendes és habzó erjesztett italra, amelynek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg a 8,5 térfogatszázalékot.

Köztes termékek
Általános adómérték Kedvezményes adómérték

45 EUR/hl termék.

Az uniós országok egységes kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak azokra a köztes termékekre, amelyek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg az 15 térfogatszázalékot. A kedvezményes adómérték legfeljebb 40 %-kal lehet alacsonyabb a normál nemzeti jövedékiadó-mértéknél, és nem lehet alacsonyabb a borra és egyéb erjesztett italokra alkalmazott normál nemzeti adómértéknél.

Etilalkohol
Általános adómérték Kedvezményes adómérték

550 EUR/hl tiszta alkoholra vonatkoztatva.

Az uniós országok kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhatnak az olyan kis szeszfőzdékben előállított etil-alkoholra, amelyek éves tisztaalkohol-termelése nem haladja meg az 10 hL-t. A kedvezményes adómértékeket a normál nemzeti jövedékiadó-mértékhez képest legfeljebb 50 %-kal alacsonyabb szinten lehet meghatározni.

Feldolgozott dohány

Cigaretta

A cigarettát értékarányos (értékével arányos) jövedéki adó terheli, amelyet a (vámokat is tartalmazó) maximális kiskereskedelmi ár alapján számítanak ki. Ezekre a termékekre a termék egységére számított tételes jövedéki adó is vonatkozik.

Minden uniós ország általános jövedékiadó-minimumot alkalmaz (tételes adó plusz értékvám, héa nélkül), amelynek mértéke a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának 60 %-a. Ez az összeg a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagártól függetlenül 1 darab cigarettánként nem lehet kevesebb, mint 90 EUR.

Azoknak az uniós országoknak, amelyek (a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár alapján) 1 000 darab cigarettára legalább 115 EUR általános minimum jövedéki adót vetnek ki, nem kell megfelelniük a 60 %-os minimumkövetelménynek.

Szivar és szivarka

A szivarok és szivarkák jövedéki adója az összes adót tartalmazó kiskereskedelmi értékesítési ár 5 %-a, vagy 1 000 darabonként vagy kilogrammonként 12 EUR.

Finomra vágott dohány (cigaretta sodrására)

A teljes jövedéki adó a forgalomba hozott, cigarettasodrásra szánt, finomra vágott fogyasztási dohány súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának legalább 48 %-a, vagy kilogrammonként 60 EUR.

Egyéb fogyasztási dohány

A teljes jövedéki adó az összes adót tartalmazó kiskereskedelmi értékesítési ár legalább 20 %-a, vagy kilogrammonként 22 EUR.

Ásványolajok

Benzin

Ólmozott benzin: 421 EUR/1 000 liter.

Ólommentes benzin: 359 EUR/1 000 liter.

Gázolaj

Motorhajtóanyagként használt: 330 EUR/1 000 liter.

Ipari és kereskedelmi célokra használják: 21 EUR/1 000 liter.

Fűtési célokra (üzleti és nem üzleti felhasználásra egyaránt): 21 EUR/1 000 liter.

Cseppfolyós propán-bután (LPG) és metán

Motorhajtóanyagként használt: 1,000 kg-onként 125 EUR.

Ipari és kereskedelmi célokra használják: 1,000 kg-onként 41 EUR.

Fűtési célokra (üzleti és nem üzleti felhasználásra egyaránt): 1,000 literenként 0 EUR.

Nehéz fűtőolaj

Fűtésre, valamint üzleti és nem üzleti felhasználásra: 1,000 kg-onként 15 EUR.

Kerozin

Motorhajtóanyagként használt: 330 EUR/1 000 liter.

Ipari és kereskedelmi célokra használják: 21 EUR/1 000 liter.

Fűtési célokra (üzleti és nem üzleti felhasználásra egyaránt): 0 EUR/1000 liter.

Energiatermékek és villamos energia
Földgáz

Motorhajtóanyagként használt: 2,60 EUR/GJ bruttó fűtőérték.

Ipari és kereskedelmi célokra használják: 0,30 EUR/GJ

Fűtési célra

 • Üzleti felhasználás: 0,15 EUR/GJ
 • Nem üzleti célú felhasználás: 0,30 EUR/GJ
Szén és koksz

Üzleti felhasználás: 0,15 EUR/GJ bruttó fűtőérték.

Nem üzleti célú felhasználás: 0,30 EUR/GJ

Villamos energia

Üzleti felhasználás: 0,50 EUR/MWh.

Nem üzleti célú felhasználás: 1 EUR/MWh.

Az uniós tagállamok csak olyan adókulcsokat határozhatnak meg, amelyek nem alacsonyabbak az uniós irányelvek által előírt minimum adómértéknél.

Az energiatermékek és a villamos energia tekintetében a 2003/96/EK tanácsi irányelv minimum adómértékeket állapít meg. Egyes uniós országok számára azonban átmeneti időszakokat engedélyez, amelyek alatt fokozatosan csökkenteniük kell eltéréseiket. A minimális adómértékeket a fenti táblázat ismerteti.

Felfüggesztő rendelkezések

Az áruknak az európai egységes piacon belüli szabad mozgása következtében az uniós országoknak ellenőrzési mechanizmusra van szükségük annak biztosítása érdekében, hogy az ingóságokat a rendeltetési helyen adóval és vámmal terheljék.

Ezeket az árukat általában felfüggesztő eljárás alá vonják, ami azt jelzi, hogy az árukat az egyik tagállamból a másikba az adó kivetése előtt fel lehet adni, feltéve, hogy az adót végül a rendeltetési helyen fizetik meg.

Azoknak a kereskedőknek, akik felfüggesztő eljárás keretében szállítanak termékeket, adminisztratív vagy kereskedelmi kísérőokmány segítségével tájékoztatniuk kell az uniós országok adóhatóságait az áruk végső rendeltetési helyéről:

 • a kísérőokmány példányain szereplő információk számítógépes úton is továbbíthatók.
 • a belső árutovábbítási okmányok, valamint a TIR- vagy az ATA-egyezmény okmányai a jövedéki adóval kapcsolatos kísérőokmányként is használhatók.
 • biztosítékot kell nyújtani az áruk mozgásával járó kockázatok fedezésére.
 • a jövedékiadó-köteles termékek felfüggesztő eljárás keretében történő gyakori és rendszeres szállítása esetén az uniós országok engedélyezhetik a mentesítési eljárások csökkentését.

Jövedéki adó az EU-országokban

A jövedéki adókat uniós szinten a 2008/118/EK tanácsi irányelv (HL L 9., 2009.01.14.) és az egyes termékekre kivetett jövedéki adókra vonatkozó különböző irányelvek harmonizálták. Mindazonáltal előfordulhat, hogy egyes országspecifikus szabályok továbbra is alkalmazandók.

Országspecifikus információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság adatbázisába.

A jövedéki adókról szóló uniós irányelveket nem alkalmazzák a következő területeken:

 • Németország: Helgoland szigete és Büsingen területe
 • Olaszország: Livigno, Campione d’Italia és a Luganói-tó olasz vizei
 • Spanyolország: Ceuta és Melilla
 • Görögország: Athosz-hegy
 • Ausztria: Jungholz és Mittelberg
 • Dánia: Grönland és a Feröer szigetek
 • Finnország: az Åland-szigetek

A jövedéki adóra vonatkozó különös szabályozás a következő területeken alkalmazandó:

 • Spanyolország: Kanári-szigetek
 • Franciaország: Korzika és a tengerentúli megyék
 • Portugália: Azori-szigetek és Madeira

Ausztria

 

Belgium

 

Bulgária

 

Horvátország

 

Ciprus

 

Cseh Köztársaság

 

Dánia

 

Észtország

 

Finnország

 

Franciaország

 

Németország

 

Görögország

 

Magyarország

 

Írország

 

Olaszország

 

Lettország

 

Litvánia

 

Luxemburg

 

Málta

 

Hollandia

 

Lengyelország

 

Románia

 

Szlovák Köztársaság

 

Szlovénia

 

Spanyolország

 

Svédország

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások