Jövedéki adók

Értékesít-e az Ön cége árukat vagy szolgáltatásokat? Ez a rész segít megérteni azokat az adókat, amelyek az EU-ban alkalmazhatók.

Adóköteles esemény

Az adóköteles termékek az előállításukkor (az EU-ban) vagy a behozatalkor (nem uniós országokból) jövedékiadó -kötelesek.

A jövedéki adót azonban csak a szabad forgalomba bocsátáskor kell megfizetni. Ha a terméket egy uniós országba importálják, de egy másik uniós országba szállítják és oda szállítják, a jövedéki adót abban az uniós országban kell megfizetni, ahol a terméket végül elfogyasztják vagy felhasználják.

Az alkoholtartalmú italok után fizetett jövedéki adó visszaigényelhető, bizonyos feltételek mellett és különleges esetekben, például amikor az árukat végül nem uniós országokba exportálják.

Adóköteles termékek és adókulcsok

Alkohol és alkoholtartalmú italok

Sör

Általános adómérték

Kedvezményes adómértékek

A jövedéki adó a sör mennyiségén és alkoholtartalmán alapulhat, Plato hL/fok, vagy hL/alkohol térfogatszázalékban mérve:

 • 0,748 EUR/hL/a késztermék Plato-foka, vagy
 • 1,87 EUR/hL/a késztermék alkoholfoka.

Az uniós országok kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak az olyan független kisüzemi sörfőzdék által főzött sörre, amelyek éves termelése nem haladja meg a 200,000 litert. A kedvezményes adómértékeket a normál nemzeti jövedékiadó-mérték legalább 50%-ában kell meghatározni. Az uniós országok a 2,8 térfogatszázalékot meg nem haladó tényleges alkoholtartalmú sörre is alkalmazhatnak kedvezményes adómértéket. A Plato-fok az eredeti kivonat 100 gramm sörre jutó tömegszázalékát a tényleges kivonat és a késztermékben található alkohol alapján számítja ki (adózási szempontból egy Plato-fok jogilag 0,4%-os alkoholnak felel meg)

Bor
Általános adómérték Kedvezményes adómértékek

0,00 EUR/hl termék, ami azt jelenti, hogy az uniós országok nulla vagy ennél magasabb adókulcsot alkalmazhatnak a borra.

Amennyiben az uniós országok nem határoztak meg nulla százalékos általános adómértéket, kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhatnak bármely típusú csendes- és habzóborra, amelynek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg a 8,5 térfogatszázalékot.

A bortól és sörtől eltérő erjesztett italok
Általános adómérték Kedvezményes adómértékek

0,00 EUR/hL termék, ami azt jelenti, hogy az uniós országok nulla vagy annál magasabb adókulcsot alkalmazhatnak.

Amennyiben az uniós országok nem határoztak meg nulla százalékos általános adómértéket, kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhatnak bármely más csendes és habzó erjesztett italra, amelynek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg a 8,5 térfogatszázalékot.

Köztes termékek
Általános adómérték Kedvezményes adómértékek

45 EUR/hl termék.

Az uniós országok egységes kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhatnak a 15 térfogatszázalékot meg nem haladó tényleges alkoholtartalommal rendelkező köztes termékekre. A kedvezményes adómérték legfeljebb 40%-kal lehet alacsonyabb az általános nemzeti jövedékiadó-mértéknél, és nem lehet alacsonyabb, mint a borra és egyéb erjesztett italokra alkalmazott szokásos nemzeti adómérték.

Etil-alkohol
Általános adómérték Kedvezményes adómértékek

550 EUR/hl tiszta alkohol.

Az uniós országok kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhatnak az olyan kis lepárlóüzemekben előállított etil-alkoholra, amelyek éves tisztaalkohol-termelése nem haladja meg a 10 litert. A kedvezményes adómértékeket a normál nemzeti jövedékiadó-mérték legalább 50%-ában kell meghatározni.

Dohánygyártmány

Cigaretták

A cigarettákra (értékével arányos) ad valorem jövedéki adó vonatkozik, amelyet a (vámokat is tartalmazó) legmagasabb kiskereskedelmi ár alapján számítanak ki. Emellett a termék egységére számított tételes jövedéki adó hatálya alá is tartoznak.

Minden uniós ország általános jövedékiadó-minimumot alkalmaz (tételes adó plusz ad valorem adó a hozzáadottérték-adó nélkül), amelynek mértékét a szabad forgalomba bocsátott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának 60%-ában állapítják meg. Ez az összeg a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagártól függetlenül nem lehet kevesebb, mint 90 EUR/1000 cigaretta.

Azoknak az uniós országoknak, amelyek (a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárhoz viszonyítva) legalább 115 EUR általános jövedéki adót vetnek ki 1000 cigarettára, nem kell megfelelniük a 60%-os minimális előfordulási aránynak.

Szivar és szivarka

A szivarokra és a szivarkákra az összes adót tartalmazó kiskereskedelmi értékesítési ár 5%-ának megfelelő, illetve 1000 darabonként vagy kilogrammonként 12 EUR összegű jövedéki adó vonatkozik.

Finomra vágott dohány (cigaretta sodrására)

A teljes jövedéki adó a forgalomba hozott, cigarettasodrásra szánt, finomra vágott fogyasztási dohány súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának legalább 48%-a vagy kilogrammonként 60 EUR.

Egyéb fogyasztási dohány

A teljes jövedéki adó az összes adót magában foglaló kiskereskedelmi értékesítési ár legalább 20%-a vagy kilogrammonként 22 EUR.

Ásványolajok

Benzin

Ólmozott benzin: 421 EUR/1000 liter.

Ólommentes benzin: 359 EUR/1000 liter.

Gázolaj

Motorhajtóanyagként használják: 330 EUR/1000 liter.

Ipari és kereskedelmi célokra használják: 21 EUR/1000 liter.

Fűtési célra (üzleti és nem üzleti célra egyaránt) használt: 21 EUR/1000 liter.

Folyékony ásványolajgáz (LPG) és metán

Motorhajtóanyagként használják: 125 EUR/1000 kg.

Ipari és kereskedelmi célokra használják: 41 EUR/1000 kg.

Fűtési célra (üzleti és nem üzleti célra egyaránt) használt: 0 EUR/1000 literenként.

Nehéz fűtőolaj

Fűtésre, valamint üzleti és nem üzleti célra egyaránt használják: 15 EUR/1000 kg.

Kerozin

Motorhajtóanyagként használják: 330 EUR/1000 liter.

Ipari és kereskedelmi célokra használják: 21 EUR/1000 liter.

Fűtési célra (üzleti és nem üzleti célra egyaránt) használt: 0 EUR/1000 liter.

Energiatermékek és villamos energia
Földgáz

Motorhajtóanyagként használják: 2,60 EUR GJ bruttó fűtőértékenként.

Ipari és kereskedelmi célokra használják: 0,30 EUR/GJ

Fűtésre használt

 • Üzleti célú felhasználás: 0,15 EUR/GJ
 • Nem üzleti célú felhasználás: 0,30 EUR/GJ
Szén és koksz

Üzleti célú felhasználás: 0,15 EUR/GJ bruttó fűtőérték.

Nem üzleti célú felhasználás: 0,30 EUR/GJ

Villamos energia

Üzleti célú felhasználás: 0,50 EUR/MWh.

Nem üzleti célú felhasználás: 1 EUR/MWh.

Az uniós országok csak olyan adókulcsokat állapíthatnak meg, amelyek nem alacsonyabbak, mint az uniós irányelvekben előírt minimum adómértékek.

Az energiatermékek és a villamos energia tekintetében a 2003/96/EK tanácsi irányelv minimum adómértékeket állapít meg. Egyes uniós országok számára azonban átmeneti időszakokat tesz lehetővé, amelyek során fokozatosan csökkenteniük kell a szakadékot. A minimum adómértékeket a fenti táblázat ismerteti.

Felfüggesztő rendelkezések

Az áruknak az európai egységes piacon belüli szabad mozgása következtében az uniós országoknak ellenőrzési mechanizmusra van szükségük annak biztosítása érdekében, hogy az ingó javakat a végső rendeltetési helyen adó- és vámfizetési kötelezettség terhelje.

Ezeket az árukat általában felfüggesztő eljárás alá vonják, ami azt jelenti, hogy a termékeket az adó kivetése előtt fel lehet adni egyik uniós országból a másikba, feltéve, hogy a vámot végül a rendeltetési helyen fizetik meg.

Azoknak a kereskedőknek, akik felfüggesztő eljárás keretében szállítanak termékeket, adminisztratív vagy kereskedelmi kísérőokmány segítségével tájékoztatniuk kell az uniós országok adóhatóságait a termékértékesítésük végső rendeltetési helyéről:

 • a kísérőokmány másolatain feltüntetett információk számítógépes úton is továbbíthatók.
 • a belső árutovábbítási okmányok és a TIR-egyezmény vagy az ATA-egyezmény okmányai szintén használhatók kísérőokmányként a jövedéki adó tekintetében.
 • biztosítékot kell letétbe helyezni az áruk mozgásával járó kockázatok fedezésére.
 • a jövedéki termékek felfüggesztő eljárás keretében történő gyakori és rendszeres szállítása esetén az uniós országok engedélyezhetik a vámeljárások egyszerűsítését.

Jövedéki adók az uniós országokban

A jövedéki adókat uniós szinten a 2008/118/EK tanácsi irányelv (HL L 9., 2009.1.14.) és a meghatározott termékek jövedéki adójára vonatkozó különböző irányelvek harmonizálták. Mindazonáltal előfordulhat, hogy egyes országspecifikus szabályok továbbra is alkalmazandók. 

Országspecifikus információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság adatbázisára.

A jövedéki adókról szóló uniós irányelveket nem alkalmazzák a következő területeken:

 • Németország: Helgoland szigete és Büsingen területe
 • Olaszország: Livigno, Campione d’Italia és a Luganói-tó olasz vizei
 • Spanyolország: Ceuta és Melilla
 • Görögország: Az Athos felszerelése
 • Ausztria: Jungholz és Mittelberg
 • Dánia: Grönland és a Feröer szigetek
 • Finnország: az Åland-szigetek

A jövedéki adókra vonatkozóan különleges rendszer alkalmazandó a következő területeken:

 • Spanyolország: A Kanári-szigetek
 • Franciaország: Korzika és a tengerentúli megyék
 • Portugália: Azori-szigetek és Madeira

Ausztria

 

Belgium

 

Bulgária

 

Horvátország

 

Ciprus

 

Cseh Köztársaság

 

Dánia

 

Észtország

 

Finnország

 

Franciaország

 

Németország

 

Görögország

 

Magyarország

 

Írország

 

Olaszország

 

Lettország

 

Litvánia

 

Luxemburg

 

Málta

 

Hollandia

 

Lengyelország

 

Portugália

 

Románia

 

Szlovák Köztársaság

 

Szlovénia

 

Spanyolország

 

Svédország

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások