Pasākumi “Access2Markets”

Access2Markets Road Show 2021

 • No 2021. gada septembra līdz decembrim Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD popularizēs Access2Markets un ieguvumus, ko sniedz ES tirdzniecības nolīgumi uzņēmējdarbībā un gadatirgos.
 • Mērķis ir palielināt informētību par Access2Markets un ES tirdzniecības nolīgumu priekšrocībām, sadarbojoties ar uzņēmumu pārstāvjiem, jo īpaši MVU, un sniedzot pielāgotus priekšlasījumus to konkrētajām uzņēmējdarbības vajadzībām. Klātbūtne ietver stendu un lielākajā daļā gadījumu arī publisku prezentāciju kā daļu no konferences programmas.
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmējdarbības organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citi, kas vēlas tirgoties ārpus ES robežām un uzzināt, kā izmantot “Access2Markets”
 • Saites uz pasākumiem:

ES un Centrālamerikas tirdzniecības sarunu sērija

Tirdzniecības un ieguldījumu veicināšana veselības aprūpes nozarē – laikmets pēc Covid-19

 • 2021. gada 21. oktobrī plkst. 17,00-18,30 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Valoda: Spāņu valoda, YouTube ģenerēti subtitri ES valodās
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD/EĀDD ārpolitikas instruments/ES delegācijas Kostariku, Hondurasu, Gvatemalu, Nikaragvu un Panamu
 • Īss apraksts: ES un Centrālamerikas tirdzniecības ieinteresētās personas apspriedīs jaunas sadarbības un ieguldījumu iespējas veselības aprūpes nozarē pēc Covid-19 krīzes, tostarp biomedicīnas izstrādi, klīniskos izmēģinājumus un farmaceitisko produktu ražošanu. Pilna darba kārtība (spāņu valodā)
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, oficiālas tirdzniecības veicināšanas aģentūras un institucionālas struktūras, kas nodarbojas ar publisko iepirkumu, un citas, kas ieinteresētas tirdzniecībā Centrālamerikā
 • Saite uz pasākumu: YouTube

Virtuāla apmācība mutiskās tulkošanas jomā

Seminārs Access2Markets

 • 2021. gada 17. novembrī plkst. 9,00-11,00 (pēc Centrāleiropas laika)
 • Valoda: Angļu valoda ar mutisko tulkošanu slovēņu, itāļu un lietuviešu valodā (vēl jāapstiprina)
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Skaidrojums par Access2Markets, tās dažādajām importa un eksporta sadaļām, šķēršļiem, vienoto ieejas punktu, statistiku, ROSA, izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku, Access2Procurement un Q&A sesiju
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmējdarbības organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citi, kas vēlas uzzināt, kā izmantot “Access2Markets”

Reģistrējieties, izmantojot saiti

 

Jaunākie notikumi

Lai nodrošinātu ātru ieviešanu Eiropas uzņēmumos, Eiropas Komisija organizē virkni sākotnējo mācību pasākumu par Access2Markets uzņēmējdarbības organizācijām un svarīgiem informācijas izplatītājiem.

Mācību komplekti, kas ietver ierakstus un PowerPoint prezentācijas, tiek darīti pieejami pēc pasākumiem, lai palīdzētu jums pašiem organizēt mācības par Access2Markets izmantošanu.

 

ES un Centrālamerikas tirdzniecības sarunu sērija

Ilgtspējīgs publiskais iepirkums

 • 2021. gada 20. septembrī plkst. 17,00-18,30 CEST, Briselē
 • Valoda: Spāņu valoda, YouTube ģenerēti subtitri ES valodās
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD/EĀDD ārējās partnerības instruments/ES delegācijas Kostarikā, Salvadorā, Hondurasā, Gvatemalā, Nikaragvā un Panamā
 • Īss apraksts: Pasākumā pulcēsies ES un Centrālamerikas tirdzniecības jomas ieinteresētās personas, lai apspriestu un apmainītos ar labāko praksi ilgtspējīga publiskā iepirkuma attīstīšanai Centrālamerikā, nodrošinot ES uzņēmumiem labāku piekļuvi publiskā iepirkuma iespējām, kas gūst labumu no ES un Centrālamerikas asociācijas nolīguma. Pasākuma pilna programma
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, oficiālas tirdzniecības veicināšanas aģentūras un institucionālas struktūras, kas nodarbojas ar publisko iepirkumu, un citas, kas ieinteresētas tirdzniecībā Centrālamerikā
 • Saite uz pasākumu: YouTube


Virtuāla apmācība mutiskās tulkošanasjomā

Access2Markets un ROSA seminārs

 • 2021. gada 28. septembrī plkst. 9,00-11,00 (pēc Centrāleiropas laika)
 • Valoda: Angļu valoda ar mutisko tulkošanu nīderlandiešu, slovāku, igauņu, horvātu, bulgāru valodā un no tām (vēl jāapstiprina)
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Skaidrojums par Access2Markets, tās dažādajām importa un eksporta sadaļām, šķēršļiem, vienoto ievešanas punktu, statistiku, ROSA – izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku, Q&A sesija
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmējdarbības organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citi, kas vēlas uzzināt, kā izmantot “Access2Markets”

Reģistrācija ir beigusies

 

Mācību seminārs

Piekļuve tirgiem ES un ārpus tās – orientācija uzņēmējiem

 • 2021. gada 27. maijā plkst. 14,00-16,00 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Valoda: Angļu valoda ar mutisko tulkojumu franču, vācu, itāļu, poļu, portugāļu un spāņu valodā
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas GROW ĢD/Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: ES Open4Business tīmekļsemināra sērijā “Jauns kompass MVU” Tirdzniecības ģenerāldirektorāts tiešsaistē iepazīstinās ar portālu Access2Markets. Tīmekļseminārā tika apspriesti arī citi temati, piemēram, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) un kopas. Tīmekļsemināru sērijas pilna programma ir pieejama tiešsaistē.
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmējdarbības organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citi, kas vēlas uzzināt, kā izmantot “Access2Markets”
 • Saite uz paziņojumu: Twitter 

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju semināru Polijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 12. maijā plkst. 9,00-13,00 pēc Centrāleiropas laika (Polija)
 • Valoda: Poļu
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Polijā un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Polijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Polijā Facebook Twitter Eiropas tīkls Polijā Facebook Twitter Twitter

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju semināru Bulgārijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 28. aprīlī plkst. 9,00-13,00 pēc Centrāleiropas laika (plkst. 08.00-12.00 pēc Centrāleiropas laika, Briselē)
 • Valoda: Bulgāru
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Bulgārijā un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Bulgārijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Bulgārijā Facebook Twitter Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Bulgārijā Facebook

Reģistrācija noslēgusies.

Mācību seminārs

Virtuāla prezentācija ar mutisko tulkošanu

 • 2021. gada 27. aprīlī plkst. 9,00-11,00 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Valoda: Angļu valoda ar mutisko tulkošanu spāņu un itāļu valodā
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Jaunā portāla “Access2Markets” tiešraide ar Q&A sesiju
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmējdarbības organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citi, kas vēlas uzzināt, kā izmantot “Access2Markets”

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju semināru Čehijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju semināru Grieķijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 14. aprīlī plkst. 9,00-13,00 EET, Grieķija (plkst. 08.00-12.00 pēc Centrāleiropas laika, Briselē)
 • Valoda: Grieķu
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Grieķijā un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Grieķijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Grieķijā Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Grieķijā Twitter

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju semināru Francijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 23. marts, plkst. 13,30-17,30 (pēc Centrāleiropas laika), Francija
 • Valoda: Franču
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Francijā un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Francijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saites uz paziņojumu: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network Francijā

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju semināru Somijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 17. martā plkst. 9,00-13,00 EET, Somija (plkst. 08.00-12.00 pēc Centrāleiropas laika, Briselē)
 • Valoda: Angļu
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Somijā un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Somijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saites uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Somijā Twitter LinkedIn

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju semināru Ungārijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 10. martā plkst. 9,00-13,00 pēc Centrāleiropas laika (Ungārija)
 • Valoda: Ungāru
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Ungārijā un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Ungārijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saites uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Ungārijā Twitter LinkedIn Facebook

Reģistrācija noslēgusies.

Mācību seminārs

Virtuāla prezentācija ar mutisko tulkošanu

 • 2021. gada 25. februārī plkst. 9,00-11,00 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Valoda: Angļu valoda ar mutisko tulkošanu spāņu, zviedru, latviešu, slovāku un slovēņu valodā.
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Jaunā portāla “Access2Markets” tiešraide ar Q&A sesiju
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmējdarbības organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citi, kas vēlas uzzināt, kā izmantot “Access2Markets”

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju semināru Dānijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 24. februāris, plkst. 9,00-13,00 (pēc Centrāleiropas laika), Dānija
 • Valoda: Angļu
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Dānijā un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Dānijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saites uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Dānijā LinkedIn Facebook

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju semināru Nīderlandē

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 2021. gada 9. februāris, plkst. 9,00-13,00 (pēc Centrāleiropas laika), Nīderlande
 • Valoda: Angļu
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Nīderlandē un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Nīderlandes uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saites uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Nīderlandē Twitter

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju darbsemināru Rumānijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 2021. gada 29. janvārī plkst. 9,00-13,00 pēc Centrāleiropas laika, Rumānijā (plkst. 08.00-12.00 pēc Centrāleiropas laika, Briselē)
 • Valoda: Rumāņu
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Rumānijā un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Rumānijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Rumānijā

Reģistrācija noslēgusies.

Mācību seminārs

Virtuāla prezentācija ar mutisko tulkošanu (Interactio)

 • 2021. gada 26. janvārī plkst. 9,00-11,00 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Valoda: Angļu valoda ar mutisko tulkojumu horvātu, igauņu, itāļu, lietuviešu un portugāļu valodā
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Tiešraide” Access2Markets" ar Q&A sesija
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmējdarbības organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citi, kas vēlas uzzināt, kā izmantot “Access2Markets”

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju semināru Īrijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2020. gada 9. decembrī plkst. 9,00-13,00 GMT, Īrijā (plkst. 10.00-14.00 pēc Centrāleiropas laika, Briselē)
 • Valoda: Angļu
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Īrijā un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Īrijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu un reģistrāciju: EK pārstāvniecība Īrijā

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju semināru Austrijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2020. gada 4. decembrī plkst. 9,00-13,00 pēc Centrāleiropas laika (Austrija)
 • Valoda: Vācu
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Austrijā un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Austrijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: Twitter

Reģistrācija noslēgusies.

Apmācīt pasniedzēju darbsemināru Vācijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2020. gada 18. novembrī plkst. 9,00-13,00 (pēc Centrāleiropas laika), Vācija
 • Valoda: Vācu
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Vācijā un Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Praktiskās mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Vācijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Vācijā

Reģistrācija slēgta.

Ceļš uz atveseļošanos – Mazo uzņēmumu ietekmes palielināšana starptautiskajā tirdzniecībā

Politikas reakcija uz ekonomiku pēc pandēmijas

 • 2020. gada 13. oktobrī plkst. 08.00-14.00 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Paziņojums presei
 • Rīkotājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: Oficiāla atklāšanas konference” Access2Markets”. Priekšsēdētājas izpildvietnieka un tirdzniecības komisāra pienākumu izpildītāja Valdis Dombrovkis atklāšanas uzruna. Galvenā tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga Denis Redonnet runa par CTEO misiju un darba plānu un Komisijas iepazīstināšana ar jauno platformu Access2Markets.
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites