Klassifikazzjoni tal-prodott

Kull prodott esportat minn jew importat fl-UE huwa kklassifikat taħt kodiċi tariffarju. Il-klassifikazzjoni tgħinek tifhem liema kundizzjonijiet u tariffi japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek. Il-kodiċi tariffarju, imsejjaħukoll il-kodiċi tal-prodott, jipprovdi informazzjoni dwar

  • ir-rati tad-dazju u imposti oħra li japplikaw għall-prodott
  • kwalunkwe miżura protettiva applikabbli (eż. antidumping)
  • formalitajiet tal-importazzjoni u l-esportazzjoni u rekwiżiti oħra mhux tariffarji (ċertifikati tas-saħħa, kontrolli tal-kwalità, marka CE, eċċ.)

Is-sistema ta’ klassifikazzjoni globali tissejjaħ is-Sistema Armonizzata (SA). Huwa arranġament żviluppat mill-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO), li jinkludi madwar 5,000 grupp ta’ prodotti bażiċi. Huwa organizzat fi struttura ġerarkika minn

  • Taqsima
  • Kapitolu (2 ċifri)
  • intestaturi (4 ċifri)
  • subintestaturi (6 ċifri)

Hija appoġġata minn regoli ta’ interpretazzjoni u noti ta’ spjegazzjoni.L-organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO) tipprovdi lista ta’ pajjiżi li japplikaw is-Sistema Armonizzata.

In-nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea (UE) hija s-sistema ta’ kkowdjar bi tmien ċifri tal-UE, li tinkludi l-kodiċijiet HS b’sottodiviżjonijiet ulterjuri tal-UE u noti legali maħluqa speċifikament biex jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-UE.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr