Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Terminu tal-glossarju:

Nazzjon l-aktar favorit

Il-prinċipju li ma ssirx diskriminazzjoni bejn l-imsieħba kummerċjali, jiġifieri kollha jingħataw “trattament tan-nazzjon l-aktar favorit”. Skont ir-regoli tad-WTO, vantaġġ innegozjat ma’ pajjiż wieħed irid jiġi estiż għas-sħab kummerċjali kollha li huma membri tad-WTO.

Share this page:

Links ta’ malajr