Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Termin ze słowniczka:

Klauzula największego uprzywilejowania

Zasada niedyskryminowania partnerów handlowych, tj. wszystkich, udziela się „traktowania zgodnego z zasadą największego uprzywilejowania”. Zgodnie z zasadami WTO, korzyść wynegocjowana z jednym krajem musi zostać rozszerzona na wszystkich partnerów handlowych będących członkami WTO.

Udostępnij tę stronę:

Linki