Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Termin ze słowniczka:

Klauzula największego uprzywilejowania

Zasada niedyskryminowania partnerów handlowych, tj. wszystkich, udziela się „traktowania zgodnego z zasadą największego uprzywilejowania”. Zgodnie z zasadami WTO, korzyść wynegocjowana z jednym krajem musi zostać rozszerzona na wszystkich partnerów handlowych będących członkami WTO.

Udostępnij tę stronę:

Linki