Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Téarma gluaise:

Náisiún barrfhabhair

An prionsabal nach ndéantar idirdhealú idir comhpháirtithe trádála amháin, i.e. tugtar “cóir náisiún barrfhabhair” dóibh ar fad. Faoi rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála, ní mór buntáiste a chaibidlítear le tír amháin a leathnú chuig na comhpháirtithe trádála ar fad atá ina mbaill den Eagraíocht Dhomhanda Trádála.

Share this page:

Naisc thapa