Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Pojem v slovníku:

Doložka najvyšších výhod

Zásada nediskriminácie medzi obchodnými partnermi, t. j. všetkým sa poskytuje doložka najvyšších výhod. Podľa pravidiel WTO sa výhoda dojednaná s jednou krajinou musí rozšíriť na všetkých obchodných partnerov, ktorí sú členmi WTO.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy