Όρος στο γλωσσάριο:

Μάλλον ευνοούμενο κράτος

Η αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των εμπορικών εταίρων, δηλαδή όλων των εμπορικών εταίρων, χορηγείται σε «μεταχείριση του πλέον ευνοούμενου κράτους». Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, ένα πλεονέκτημα που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με μία χώρα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους εμπορικούς εταίρους που είναι μέλη του ΠΟΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις