Речник на термините:

Най-облагодетелствана нация

Принципът за недопускане на дискриминация между търговските партньори на едно лице, т.е. на всички, се предоставя третиране като „най-облагодетелствана нация“. Съгласно правилата на СТО предимство, договорено с една държава, трябва да бъде разширено, за да обхване всички търговски партньори, които са членки на СТО.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки