Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Речник на термините:

Най-облагодетелствана нация

Принципът за недопускане на дискриминация между търговските партньори на едно лице, т.е. на всички, се предоставя третиране като „най-облагодетелствана нация“. Съгласно правилата на СТО предимство, договорено с една държава, трябва да бъде разширено, за да обхване всички търговски партньори, които са членки на СТО.

Share this page:

Бързи връзки