Douane-unie EU-Türkiye

Bent u geïnteresseerd in de invoer van producten uit Türkiye? Deze rubriek helpt u de douane-unie van de EU met Türkiye te begrijpen.

In een notendop

De douane-unie met Türkiye is sinds 1995 van kracht en is gebaseerd op de Overeenkomst van Ankara van 1963 en het aanvullend protocol daarbij (1970). Het voorziet in:

 • vrij verkeer tussen de twee delen van de douane-unie voor de betrokken goederen die geheel zijn vervaardigd of in het vrije verkeer zijn gebracht na invoer uit derde landen in Türkiye of de EG
 • aanpassing van Türkiye aan het gemeenschappelijk douanetarief van de Gemeenschap, met inbegrip van preferentiële regelingen, en harmonisatie van handelspolitieke maatregelen
 • harmonisatie van de douanewetgeving, met name door middel van besluiten van het Comité douanesamenwerking (bv. Besluit nr. 1/2001) en wederzijdse bijstand in douanezaken
 • harmonisatie van andere wetgevingen (intellectuele eigendom, mededinging, belastingen,...)
 • preferentiële overeenkomst inzake landbouw (oorsprongsregels)

Handel in goederen

De douane-unie heeft uitsluitend betrekking op:

De douane-unie is niet van toepassingop

Tarieven

 • nulrechten en nulquota voor goederen die onder de douane-unie vallen
 • check-out de tarieven voor uw specifieke product uit de EU dat naar Türkiye wordt uitgevoerd met behulp van My Trade Assistant
 • check-out de tarieven voor uw specifieke product van Türkiye dat naar de EU wordt uitgevoerd met behulp van My Trade Assistant

Oorsprongsregels voor goederen die onder de douane-unie EU-Türkiye vallen

 

Controleer de oorsprongsregels die van toepassing zijn op uw specifieke product via My Trade Assistant.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en eisen

 • meer informatie over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd
 • zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in My Trade Assistant. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Als u het douanecode niet kent, kunt u dit zoeken met de naam van uw product in de ingebouwde zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS-voorschriften

 • meer informatie over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te mogen worden ingevoerd
 • zoek de regels op het gebied van gezondheid, veiligheid en sanitaire en fytosanitaire maatregelen die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst in My Trade Assistant. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Als u het douanecode niet kent, kunt u dit met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Douaneformaliteiten en -procedures

Goederen die geheel en al in de douane-unie zijn verkregen of geproduceerd of die in de douane-unie in het vrije verkeer zijn gebracht, kunnen overal in het grondgebied van de douane-unie circuleren, mits zij vergezeld gaan van het bewijs van hun douanestatus, dat wordt gestaafd door een certificaat inzake goederenverkeer A.TR..

 • lees meer over andere douanedocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • lees meer over de wetgeving inzake intellectuele eigendom en geografische aanduidingen in de EU en over het IER-beleid van de EU in de handel

De handel in diensten

 • meer informatie over de regels, voorschriften en faciliteiten voor de handel in diensten

Overheidsopdrachten

 • algemene informatie over wetgeving inzake overheidsopdrachten, regels en toegang tot verschillende markten
 • specifieke informatie over de EU-markt voor overheidsopdrachten

Investeringen

 • algemene informatie om uw investering in het buitenland mogelijk te maken
 • specifieke informatie als u vanuit het buitenland in de EU investeert

Links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links