Hoe gebruik ik mijn handelsassistent voor diensten en investeringen?

Mijn handelsassistent voor diensten en investeringen verstrekt informatie over de vereisten waaraan EU-bedrijven moeten voldoen om diensten uit te voeren en toegang te krijgen tot markten buiten de EU. Het bevat ook informatie over bronnen die kunnen worden geraadpleegd en over bevoegde autoriteiten in derde landen waarmee contact kan worden opgenomen.

Wat valt eronder?

 

Informatie is momenteel beschikbaar voor juridische diensten en zeevervoersdiensten in Canada en het VK. De betrokken diensten en landen zullen geleidelijk worden uitgebreid.

 

De beschikbare informatie over mijn handelsassistent voor diensten en investeringen is niet juridisch bindend.

Hoe werkt het?

Zoek de informatie die u zoekt in enkele eenvoudige stappen.

Stap 1: Bepaal de zoekcriteria

Bepaal de zoekcriteria in twee stappen.

I. De zoekopdrachtstarten

 • „Dienst”: dit veld kan worden bewerkt en u kunt:
  • typ een tekst — één of meerdere woorden — en het systeem helpt u de juiste dienstensector te vinden, of
  • laat het veld leeg en bevestig uw zoekcriteria in een tweede stap (zie ii) hieronder „Bevestigen van de criteria voor de stap”)
 • „Land”: dit veld is verplicht en kan worden bewerkt. U kunt:
  • typ de eerste letters van het land dat u wilt en selecteer deze, of
  • klik op de pijl om door de vervolgkeuzelijst te navigeren en vervolgens op een landennaam te klikken om deze te selecteren.
 • „Bevoegdheid”: dit veld kan worden bewerkt en is alleen van toepassing wanneer een land meer dan één rechtsgebied heeft. Je krijgt de kans om:
  • typ de eerste letters van het rechtsgebied dat u wilt en selecteer deze, of
  • Klik op de pijl om door de vervolgkeuzelijst te navigeren en vervolgens op een rechtsgebied te klikken om deze te selecteren, of
  • laat het veld leeg en bekijk informatie voor alle rechtsgebieden van het land

Klik vervolgens op de blauwe knop „Zoeken”.

II. Bevestiging van de zoekcriteria

Na het starten van de zoekopdracht wordt de lijst van dienstensectoren en -subsectoren weergegeven. Blader de „lijst van diensten”. Klik op het ± symbool totdat u de dienst vindt die u zoekt. Als u een of meer woorden hebt getypt, worden de resultaten gemarkeerd die overeenkomen met uw gezochte woorden.

Stap 2: Bladeren in de resultaten

Op basis van uw zoekcriteria (sector, land en rechtsgebied) ziet u resultaten over de beschikbare voorwaarden voor markttoegang en de bijbehorende vereisten.

De resultaten zijn onderverdeeld in drie vormen van dienstverlening: grensoverschrijdende dienstverlening; commerciële aanwezigheid; en verkeer van beroepsbeoefenaren. U kunt de definitie van elk recht onder de titel lezen. U kunt daartussen navigeren door te klikken op het tabblad waarin u geïnteresseerd bent.

Voor elke vorm van dienstverlening wordt de lijst van de overeenkomstige markttoegangsvoorwaarden in alfabetische volgorde aan de linkerkant weergegeven. U kunt de definitie van elke voorwaarde voor markttoegang in de titel lezen. Een voorwaarde inzake markttoegang komt slechts voor wanneer er ten minste één vereiste is.

Om door de resultaten te bladeren, kunt u:

 • Klik op de pijl naar beneden om alle informatie met betrekking tot één vereiste van de markttoegangsvoorwaarde te bekijken.
 • Klik op „Uitklappen” om alle informatie te zien die betrekking heeft op alle vereisten van de markttoegangsvoorwaarde.

U kunt ook kiezen voor „alle voorwaarden voor markttoegang” van de geselecteerde vorm van dienstverlening ( zie optie aan het einde van de lijst van voorwaarden voor markttoegang aan de linkerkant). Om door de resultaten te bladeren, kunt u:

 • Selecteer de resultaten in „Lijst”. Hier vindt u alle vereisten met betrekking tot alle voorwaarden voor markttoegang in de vorm van een lijst. De voorwaarde waarnaar wordt verwezen, is onderstreept in een blauw label. Klik op de pijl naar beneden om alle informatie met betrekking tot één vereiste van de markttoegangsvoorwaarde te bekijken. Klik op „Uitklappen” om alle informatie te zien die betrekking heeft op alle vereisten van de markttoegangsvoorwaarde.
 • Selecteer de resultaten in „Overzicht”. Hier vindt u alle vereisten met betrekking tot alle voorwaarden voor markttoegang die worden georganiseerd door markttoegangsvoorwaarden. Het aantal beschikbare eisen staat tussen haakjes naast de titel. Klik op de pijl naar beneden om alle informatie met betrekking tot één vereiste van de markttoegangsvoorwaarde te bekijken. Klik op „Uitklappen” om alle informatie te zien die betrekking heeft op alle vereisten van de markttoegangsvoorwaarde.

Stap 3: Lees de vereisten en alle details ervan

De informatie over elke eis is specifiek voor de

 • dienstensector of -subsector
 • land en, indien van toepassing, zijn rechtsgebied
 • wijze van dienstverlening
 • voorwaarde inzake markttoegang.

In de meeste gevallen omvat de informatie over elke eis:

 • indien van toepassing, titel
 • in voorkomend geval, de rechtsgrondslag
 • de bron van de informatie (link naar een website en/of verwijzing naar wet- en regelgeving) en de bijbehorende informatie over auteursrechten
 • de contactgegevens van de bevoegde regelgevende instantie.

Hoe kan de informatie worden gebruikt?

Het gebruik van mijn handelsassistent voor diensten en investeringen is gratis. Bepaalde informatie wordt echter auteursrechtelijk beschermd. De beschikbare informatie over mijn handelsassistent voor diensten en investeringen mag niet worden gebruikt voor wederverkoop of voor het verlenen van adviesdiensten, herverdeling, opbouw van databanken, opslag, of voor andere doeleinden dan referentiegebruik ter ondersteuning van de eigen internationale bedrijfsprocessen van de gebruiker. Elk ander gebruik is verboden, tenzij de eigenaar van de gegevens daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt. 

Raadpleeg het auteursrechtenbeleid of neem contact met ons op via het contactformulier.

Welke talen zijn beschikbaar?

Mijn handelsassistent voor diensten en investeringen is momenteel beschikbaar in het Engels. Er zal binnenkort een machinevertaling in alle EU-talen worden toegevoegd.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Lees de veelgestelde vragen.

Deze pagina delen:

Snelle links