Hoe kunt u Mijn handelsassistent voor diensten en investeringen gebruiken?

Mijn handelsassistent voor diensten en investeringen verstrekt informatie over de vereisten waaraan EU-bedrijven moeten voldoen om diensten uit te voeren en toegang te krijgen tot markten buiten de EU. Het bevat ook informatie over bronnen die kunnen worden geraadpleegd en over bevoegde autoriteiten in derde landen waarmee contact kan worden opgenomen.

Wat houdt het in?

 

Er is momenteel informatie beschikbaar voor juridische diensten en zeevervoersdiensten in Canada en het VK. De betrokken diensten en landen zullen geleidelijk worden uitgebreid.

 

De beschikbare informatie over mijn handelsassistent voor diensten en investeringen is niet juridisch bindend.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Zoek de informatie die u zoekt in enkele eenvoudige stappen.

Stap 1: De zoekcriteria definiëren

Bepaal de zoekcriteria in twee stappen.

I. Opmaken van de zoekopdracht

 • „Dienst”: dit veld kan worden bewerkt en u kunt:
  • typ een tekst — één of meerdere woorden — en het systeem helpt u de juiste dienstensector te vinden die u zoekt, of
  • laat het veld leeg en bevestig uw zoekcriteria in een tweede stap (zie punt ii) onder „Bevestiging van de stapsgewijze criteria”).
 • „Land”: dit veld is verplicht en kan worden bewerkt, en u kunt:
  • typ de eerste letters van het land dat u wilt en selecteer deze, of
  • klik op de pijl om door de vervolgkeuzelijst te navigeren en vervolgens op een landennaam te klikken om deze te selecteren.
 • „Rechtsgebied”: dit veld kan alleen worden bewerkt als een land meer dan één rechtsgebied heeft. U kunt:
  • typ de eerste letters van het door u gewenste rechtsgebied in en selecteer deze, of
  • Klik op de pijl om door de vervolgkeuzelijst te navigeren en vervolgens op een rechtsgebied te klikken om het te selecteren, of
  • laat het veld leeg en bekijk informatie voor alle rechtsgebieden van het land

Klik vervolgens op de blauwe knop „Zoeken”.

II. Bevestiging van de zoekcriteria

Na de start van de zoekopdracht wordt de lijst van dienstensectoren en -subsectoren weergegeven. Klik op de lijst van diensten. Klik op het ± symbool totdat u de dienst vindt die u zoekt. Als u een of meer woorden hebt getypt, worden de resultaten van uw zoekopdracht gemarkeerd.

Stap 2: Bladeren de resultaten

Op basis van uw zoekcriteria (sector, land en jurisdictie) krijgt u resultaten te zien over de beschikbare voorwaarden voor markttoegang en de bijbehorende vereisten.

De resultaten zijn in drie vormen van dienstverlening georganiseerd: grensoverschrijdende dienstverlening; commerciële aanwezigheid; en verkeer van beroepsbeoefenaren. U kunt de definitie van elk recht onder de titel lezen. U kunt daarheen navigeren door te klikken op het tabblad waarin u geïnteresseerd bent.

Voor elke vorm van dienstverlening wordt de lijst van overeenkomstige voorwaarden voor markttoegang weergegeven in alfabetische volgorde aan de linkerkant. U kunt de definitie van elke voorwaarde inzake markttoegang lezen onder de titel. Een voorwaarde inzake markttoegang komt alleen voor wanneer er ten minste één vereiste is.

Om de resultaten te bladeren, kunt u:

 • Klik op de pijl naar beneden om alle informatie te zien die betrekking heeft op één vereiste van de voorwaarde inzake markttoegang.
 • Klik op „Uitbreiding” om alle informatie te zien die betrekking heeft op alle vereisten van de markttoegangsvoorwaarde.

Als alternatief kunt u „alle voorwaarden voor markttoegang” van de gekozen wijze van dienstverlening bekijken ( zie de optie aan het einde van de lijst van voorwaarden voor markttoegang aan de linkerkant). Om de resultaten te bladeren, kunt u:

 • Selecteer de resultaten in „Lijst”. Hier ziet u alle vereisten met betrekking tot alle voorwaarden voor markttoegang in de vorm van een lijst. De voorwaarde waarnaar de eis verwijst, is onderstreept in een blauw label. Klik op de pijl naar beneden om alle informatie te zien die betrekking heeft op één vereiste van de voorwaarde inzake markttoegang. Klik op „Uitbreiding” om alle informatie te zien die betrekking heeft op alle vereisten van de markttoegangsvoorwaarde.
 • Selecteer de resultaten in „Overzicht”. Hier kunt u alle vereisten zien die betrekking hebben op alle voorwaarden voor markttoegang die door de markttoegangsvoorwaarde worden georganiseerd. Het aantal beschikbare eisen staat tussen haakjes naast de titel. Klik op de pijl naar beneden om alle informatie te zien die betrekking heeft op één vereiste van de voorwaarde inzake markttoegang. Klik op „Uitbreiding” om alle informatie te zien die betrekking heeft op alle vereisten van de markttoegangsvoorwaarde.

Stap 3: Lees de eisen en alle details daarvan

De informatie over elke eis is specifiek voor de

 • dienstensector of subsector
 • land en, indien van toepassing, zijn rechtsgebied
 • wijze van levering
 • voorwaarde voor markttoegang.

In de meeste gevallen omvat de informatie over elke eis:

 • indien relevant, titel
 • indien van toepassing, de rechtsgrondslag
 • de bron van de informatie (link naar een website en/of verwijzing naar wet- en regelgeving) en de informatie over auteursrechten
 • de contactgegevens van de bevoegde regelgevende instantie
 • in voorkomend geval, de soorten banen waarop de informatie betrekking heeft.

Wie heeft toegang tot de informatie?

Het gebruik van My Trade Assistant voor diensten en investeringen is gratis. Bepaalde informatie wordt echter auteursrechtelijk beschermd. De beschikbare informatie over mijn handelsassistent voor diensten en investeringen mag niet worden gebruikt voor wederverkoop of voor het verlenen van adviesdiensten, herverdeling, het aanleggen van databanken, opslag of voor enig ander doel dan referentiegebruik ter ondersteuning van de eigen internationale bedrijfsprocessen van de gebruiker. Elk ander gebruik is verboden, tenzij de eigenaar van de gegevens daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt. Voor auteursrechtelijke kwesties kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Welke talen zijn beschikbaar?

Mijn handelsassistent voor diensten en investeringen is momenteel beschikbaar in het Engels. Binnenkort zal er een machinevertaling in alle EU-talen worden toegevoegd.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Lees de veelgestelde vragen.

 

Deze pagina delen:

Snelle links