Producteisen

Welke eisen moeten landen vervullen om te waarborgen dat mijn product voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en milieunormen?

De productvereisten hebben betrekking op de essentiële voorwaarden waaraan producten moeten voldoen om tot één markt te worden toegelaten.

In de technische voorschriften worden specifieke kenmerken gedefinieerd die een product moet hebben, bijvoorbeeld in verband met

  • ontwerp
  • etikettering
  • merktekens
  • verpakking
  • functionaliteit of prestaties

Er zijn specifieke regels om ervoor te zorgen dat producten worden ontworpen met het oog op de bescherming van de gezondheid van de mens, de veiligheid of het milieu.

Productvereisten kunnen van toepassing zijn op

  • het product zelf — bijvoorbeeld ontvlambaarheid, elektrische eigenschappen of hygiëne
  • productieproces van het product
  • de prestaties van het product — bijvoorbeeld de energie-efficiëntie ervan

In de meeste gevallen worden de gewenste doelstellingen of de te behandelen gevaren vastgesteld, maar worden technische oplossingen niet gespecificeerd.

De productvereisten verschillen aanzienlijk van land tot land en van handelsblok tot handelsblok. Het kan voor handelaren hoge kosten met zich meebrengen om aan verschillende vereisten op verschillende markten te voldoen.

Binnen de handelsovereenkomsten van de EU worden vaak technische voorschriften en voorschriften geharmoniseerd en wordt er samenwerking tot stand gebracht tussen normen voor de vaststelling van normen, tests, certificering en accreditering aan beide zijden. Hierdoor kunnen bedrijven hetzelfde product of hetzelfde product met minder wijzigingen in beide markten verkopen. Ook worden kleine ondernemingen, met name micro-ondernemingen, in staat gesteld te concurreren met grotere ondernemingen en deel te nemen aan internationale toeleveringsketens en e-handel.

 

Op de EU-markt geeft de CE-markering aan dat een product voldoet aan alle eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming die in de hele Europese Economische Ruimte (EER) moeten worden verkocht.

Als zodanig moet u de productvereisten voor elke regio die u uitvoert controleren.

Ga naar Mijn medewerker en start een productzoekopdracht om de details voor een bepaald product te vinden.

U kunt ook een overzicht vinden van de productvereisten van de EU in de rubriek „EU-markt” van deze website.

Deze pagina delen:

Snelle links