Productvoorschriften

Aan welke eisen moeten landen voldoen om ervoor te zorgen dat mijn product aan de veiligheids-, gezondheids- en milieunormen voldoet?

Productvereisten hebben betrekking op essentiële voorwaarden waaraan producten moeten voldoen om één markt te betreden.

In technische voorschriften worden specifieke kenmerken gedefinieerd die een product moet hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot:

  • ontwerp
  • het kenmerken
  • merktekens
  • verpakken
  • functionaliteit of prestaties

Er bestaan specifieke regels om ervoor te zorgen dat producten ontworpen zijn om de menselijke gezondheid, de veiligheid of het milieu te beschermen.

Productvereisten kunnen betrekking hebben op:

  • het product zelf — bijvoorbeeld ontvlambaarheid, elektrische eigenschappen of hygiëne
  • het productieproces
  • de prestaties van het product — bijvoorbeeld de energie-efficiëntie ervan

In de meeste gevallen worden in de verordeningen de gewenste doelstellingen of de aan te pakken gevaren vastgesteld, maar worden geen technische oplossingen gespecificeerd.

De productvereisten verschillen aanzienlijk van land tot land en van handelsblok tot handelsblok. Het kan voor handelaren duur zijn om op verschillende markten aan verschillende vereisten te voldoen.

Binnen de handelsovereenkomsten van de EU worden technische regels en voorschriften vaak geharmoniseerd en wordt samenwerking tot stand gebracht tussen normalisatie-instellingen, test-, certificerings- en accreditatie-instanties aan beide zijden. Dit stelt bedrijven in staat hetzelfde product, of hetzelfde product met minder wijzigingen, op beide markten te verkopen. Het stelt kleine ondernemingen, met name micro-ondernemingen, ook in staat te concurreren met grotere ondernemingen en deel te nemen aan internationale toeleveringsketens en e-handel.

 

Op de EU-markt geeft de CE-markering aan dat een product voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming die in de hele Europese Economische Ruimte (EER) mogen worden verkocht.

Als zodanig moet u de productvereisten controleren voor elke regio waarnaar u exporteert.

Ga naar My Trade Assistant en start een productzoekopdracht om de details van een specifiek product te vinden.

Op deze website vindt u ook een overzicht van de productvereisten in de EU.

Deze pagina delen:

Snelle links