Term uit de woordenlijst:

Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten

Internationale overeenkomst tussen regeringen die erop gericht is te waarborgen dat de internationale handel in specimens van wilde dieren en planten hun voortbestaan niet in gevaar brengt.

Deze pagina delen:

Snelle links