Termin ze słowniczka:

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

Międzynarodowe porozumienie między rządami, które ma na celu zagwarantowanie, że międzynarodowy handel okazami dzikich zwierząt i roślin nie zagrozi ich przetrwaniu.

Udostępnij tę stronę: