Pojem ve slovníčku:

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin

Mezinárodní dohoda mezi vládami, jejímž cílem je zajistit, aby mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami neohrožoval jejich přežití.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy