Речник на термините:

Конвенция по международната търговия със застрашени видове

Международно споразумение между правителства, което има за цел да гарантира, че международната търговия с екземпляри от диви животни и растения не застрашава тяхното оцеляване.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки