Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Конвенция по международната търговия със застрашени видове

Международно споразумение между правителства, което има за цел да гарантира, че международната търговия с екземпляри от диви животни и растения не застрашава тяхното оцеляване.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки