Glosārija termins:

Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām

Starptautisks nolīgums starp valdībām, kura mērķis ir nodrošināt, lai starptautiskā tirdzniecība ar savvaļas dzīvnieku un augu īpatņiem neapdraudētu to izdzīvošanu.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites