Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Pojam iz pojmovnika:

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune

Međunarodni sporazum između vlada kojim se želi osigurati da međunarodna trgovina primjercima divljih životinja i biljaka ne ugrožava njihov opstanak.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice